ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

БИОГРАФИЈА ДИРЕКТОРА ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

 

Др мед. Родољуб Живадиновић,
специјалиста епидемиологије

 

 

       Рођен је 20. фебруара 1973. у Алексинцу. Живи у Житковцу код Алексинца. Основну школу је завршио у Житковцу, а Гимназију природно-математичког смера у Алексинцу. Медицински факултет је завршио у Нишу. Специјализацију из епидемиологије завршио је јула 2008. године на Медицинском факултету у Нишу, тј. Институту за јавно здравље.

       Шеф је Одсека за епидемиологију Дома здравља у Алексинцу. Председник је Комисије за заштиту од болничких инфекција Дома здравља Алексинац. Шеф је Организационе јединице за болничке инфекције Дома здравља Алексинац. Руководилац је Саветовалишта за одвикавање од пушења које ради у оквиру Одсека за епидемиологију Дома здравља Алексинац. Координатор је послова заштите животне средине Дома здравља Алексинац и председник Комисије за спровођење активности на мерама праћења и других активности у вези са медицинским отпадом. Шеф је Тима за управљање медицинским отпадом Дома здравља Алексинац. Вођа је Тима за животну средину у оквиру процеса акредитације Дома здравља Алексинац, као и Тима за руковођење. Директор је Дома здравља у Алексинцу од 31. децембра 2014. године. Волонтерски је члан Комисије за заштиту од болничких инфекција Геронтолошког центра «Јеленац», као и Комисије за заштиту од болничких инфекција Дома за одрасла лица «Кулина».

       У оквиру пројекта финансираног од стране Европске Уније «ОБУКА О ЗДРАВСТВЕНОМ МЕНАЏМЕНТУ У СРБИЈИ», јуна 2009. године добио је сертификат у оквиру воркшопа «Унапређење квалитета здравствене неге: технике, методе и примена», под руководством тим лидера Мајкла О`Рурка.

       У организацији Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета Универзитета у Београду, завршио је Курс «МЕНАЏМЕНТ У ПРИМАРНОЈ ЗДРАВСТВЕНОЈ ЗАШТИТИ» марта 2015. године. 

 

       Успешно је завршио тренинг «ЛИДЕРСТВО И ПОСТИЗАЊЕ ЦИЉЕВА У ВРЕМЕ БРЗИХ ПРОМЕНА», LEADERSHIP 2 (Consulting/Training/Coaching), априла 2012. године, под руководством менаџера из САД-а Милана Валчића.

       У организацији Центра за континуирану медицинску едукацију Медицинског факултета Универзитета у Београду, завршио је Курс «СТРАТЕШКО ПЛАНИРАЊЕ И ЉУДСКИ РЕСУРСИ ЗА ЗДРАВЉЕ» марта 2015. године.

       Носилац је CISCO сертификата (октобар 2009) о завршеној обуци у оквиру курса „iExec Business Essentials v.3.0″, који је посвећен обуци за коришћење савремених информационих технологија и интернета у пословању, под руководством фацилитатора Бојана Лалића.

       Завршио је програм „УВОЂЕЊЕ ИНТЕГРИСАНОГ ПЛАНА УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ априла 2011. године у организацији Института за јавно здравље Србије „Батут“.

       Завршио је програм „СТАЛНО УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА ПРИМАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ децембра 2013. године у организацији Института за јавно здравље Србије „Батут“.

       Завршио је програм „СТАЛНО УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА СЕКУНДАРНЕ И ТЕРЦИЈАРНЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ“ децембра 2013. године у организацији Института за јавно здравље Србије „Батут“. 

       У организацији PwC`s Academy, завршио је семинар „ЛИДЕРСТВО„, под руководством Emmanuel Koenig новембра 2018. године.

       У организацији PwC`s Academy, завршио је семинар „ПРЕГОВАРАЊЕ„, под руководством Emmanuel Koenig децембра 2018. године. 

       У организацији HR TEAM, завршио је обуку „ФАЦИЛИТАЦИЈА„, под руководством Ивоне Симић јануара 2019. године. 

       Завршио је «КУРС ИЗ АПИТЕРАПИЈЕ», марта 2007. године, у организацији Министарства здравља Бугарске, Националног центра за заштиту јавног здравља Бугарске и Балканске пчеларске федерације.

       Завршио је обуку за Први ниво управљања медицинским отпадом априла 2011. године, касније је завршио и Други ниво обуке за менаџера медицинског отпада. Поседује Сертификат о завршеној обуци за Техничара за управљање медицинским отпадом априла 2011. године. Поседује Уверење о завршеној обуци за возаче за транспорт и управљање медицинским отпадом јула 2012. године. Поседује Сертификат да је успешно завршио теоријску и практичну обуку за безбедно руковање аутоматским парним стерилизатором за третман инфективног отпада јуна 2011. године.

       Завршио је Школу резервних официра санитетске службе Војске Југославије и пратећу обуку за здравствено обезбеђење војних јединица у ратним и мирнодопским условима, те је резервни потпоручник санитетске службе Војске Србије од септембра 2001. године.

 

 

Izrada sajta Tirien