• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish

ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

БИОГРАФИЈА ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО-ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

Дипл. екон. Драган Михајловић

 

Рођен је 8. фебруара 1958. године. Завршио је економски факултет Универзитета у Нишу, комерцијални смер.

Радио у Македонија промет Скопље, ДТП Ангроколонијал, ИГМ Морава, Комак М, ЗЦ Алексинац.

Овлашћени је судски вештак за економско-финансијску област од 2003. године.

 

Izrada sajta Tirien