• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish

ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ДАНИ АКРЕДИТАЦИЈЕ ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ ОД 1. ДО 3. НОВЕМБРА 2016. ГОДИНEДатум објављивања вести:
Број прегледа: 1.306

У Дому здравља Алексинац, од 1. до 3. новембра 2016. године, одржаће се Дани акредитације, када ће спољни оцењивачи Агенције за акредитацију посетити установу.

Акредитација је поступак оцењивања квалитета рада установе, на основу оптималног нивоа утврђених стандарда рада здравствених установа у одређеној области здравствене заштите, односно гране медицине.

( Закон о здравственој заштити Републици Србије, члан 214)

Акредитацијом установе показују посвећеност сталном унапређењу квалитета и обезбеђивању стручне радне средине, која смањује ризике како за пацијенте, тако и за пружаоце услуге.

Акредитација помаже здравственој установи да открије могућности напретка и боље разуме циљеве и сложеност свог рада. На тај начин установа се може посветити краткорочним и дугорочним плановима за побољшање

 

Циљеви  Дома здравља у вези са акредитационим процесом су:

унапређење превентивних здравствених програма становништва општине Алеиснац,унапређење квалитета здравствене заштите и безбедности пацијената, промоција здравих стилова живота, унапређење задовољства – подизање степена задовољства корисника и запослених, пуна имплементација информационих технологија.

Дом здравља Алексинац је у периоду од  08.03.2016.године  до 10.09.2016.године урађен процес самооцењивања. У процесу самооцењивања учествовало је 9 тима  који су бројали (од 3 до 6 броја чланова). У тимовима су били заступљени запослени свих нивоа образовања и свих нивоа одговорности у датој служби. Сваки тим је имао вођу тима за самооцењивање који су били одговорни за рад тимова и комуникацију са координатором за акредитацију.

Координатор за акредитацију: Александра Стоилковић, струковна медицинска сестра
Вође тимова за самооцењивање:

1.    Др мед. Родољуб Живадиновић, спец.епидемиологије –  Тим за руковођење

2.    Драган Микић, дипл.правник – Тим за управљање

3.    Маја Николић Срејић – Тим за људске ресурсе

4.    Др мед. Јелена Димитров – Тим за управљање информацијама

5.    Др мед. Марина Тењовић, спец.педијатар – Тим  за здравствену заштиту предшколске и школске деце

6.    Др мед. Данијела Митић, спец.опште медицине – Тим за здравствену заштиту одраслог становништва

7.    Др мед. Драгољуб алексов, спец.гинекологије и акушерства – Тим за здравствену заштиту жена

8.    Др мед. Родољуб Живадиновић, спец.епидемиологије –  Тим за животну средину

9.    Др мед. Марина Тењовић, спец.педијатар – Тим  за поливалетну патронажу

10. Др стоматологије Милена Пешић, спец.дечије превентивне стоматологије – Тим за стоматолошку здравствену заштиту

Tweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn

КоментариDodaj Komentar

Izrada sajta Tirien