• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish

ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ИЗВЕШТАЈ О РЕДОВНОЈ ПОСЕТИ СПОЉАШЊИХ ОЦЕЊИВАЧА АГЕНЦИЈЕ ЗА АКРЕДИТАЦИЈУ ДОМУ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦДатум објављивања вести:
Број прегледа: 97

Као што је познато, Дом здравља Алексинац је 2016. године стекао акредитацију на 7 година, а недавно је дошло до редовне посете спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Србије Дому здравља Алексинац, а пристигао је и извештај о посети чије главне делове овде објављујемо у целости.

 

Ево дела извештаја о посети:

„Дом здравља Алексинац је установа у којој су запослени свесни свих предности које са собом носи процес акредитације. Запослени су посвећени сталном унапређењу квалитета рада и безбедности како пацијената тако и запослених. 

Пружање здравствених услуга је усклађено са  акредитацијским стандардима у свим областима и запослени истичу да им то доприноси већој сигурности у раду, као и безбедности за пацијенте.

Од претходне посете набављени су апарати, дијагностичка опрема и рађено је на унапређењу просторних капацитета и садржаја.

Усвојене процедуре које дефинишу системска решења у појединим фазама радног процеса су имплементиране у свакодневном раду и позитиван је однос према њима. 

Уочава се да у Дому здравља Алексинац постоје и примењују се политика и процедуре свођења на минимум инфекција повезаних са здравственим интервенцијама и заразних болести у здравственој установи.

Води се рачуна о безбедности на раду запослених, спроводе се све мере заштите од инфекције Ковид 19, редовно се набаљају у довољним количинама заштитна опрема као и средства за личну и хигијену простора.

На основу разговора са вођама тимова за самооцењивање, прегледа припремљене документације и обиласка установе видљив је континуитет у одржавању достигнутог нивоа у пружању квалитетних и безбедних услуга пацијентима који гравитирају ка Дому здравља.

Похвала руководству и запосленима за ефикасан и посвећен рад у тешким условима Ковид епидемије, а све у складу са препорукама Министарства здравља.“  

У Београду, 21. октобра 2020. године

в.д. директора Агенције за акредитацију 

Владимир Арсеновић

Tweet about this on TwitterShare on TumblrPin on PinterestEmail this to someoneShare on Google+Share on FacebookShare on LinkedIn
Izrada sajta Tirien