• English
  • French
  • German
  • Serbian
  • Spanish

ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

JН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Позив за подношење понуда 05.05.2018

JН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Конкурсна документација 05.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Појашњење конкурсне документације 10.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Измена конкурсне документације 10.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Појашњење конкурсне документације 18.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Измена конкурсне документације 18.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Измена конкурсне документације 24.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Појашњење конкурсне документације 29.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Обавештење о закљученом уговору 02.07.2018

ЈН 7/18 –  Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Позив за подношење понуда 09.07.2018

ЈН 7/18 –  Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Конкурсна документација 09.07.2018

JН 8/18 Канцеларијски материјал – Позив за подношење понуда 10.07.2018

JН 8/18 Канцеларијски материјал – Конкурсна документација 10.07.2018

JН 9/18 Здравствени обрасци – Позив за подношење понуда 12.07.2018

JН 9/18 Здравствени обрасци – Конкурсна документација 12.07.2018

ЈН 7/18 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Појашњење конкурсне документације 12.07.2018

ЈН 10/18 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Позив за подношење понуда 13.07.2018

ЈН 10/18 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Конкурсна документација 13.07.2018

JН 9/18 Здравствени обрасци – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 19.07.2018

JН 9/18 Здравствени обрасци – Измена конкурсне документације 19.07.2018

JН 11/18 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Позив за подношење понуда 20.07.2018

JН 11/18 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Конкурсна документација 20.07.2018

JН 7/18 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Одлука о додели уговора 20.07.2018

JН 8/18 Канцеларијски материјал – Oдлука о додели уговора 21.07.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Позив за подношење понуда 23.07.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Конкурсна документација 23.07.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Појашњење конкурсне документације 10.08.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Измена конкурсне документације10.08.2018

JН 11/18 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Одлука о додели уговора 10.08.2018

ЈН 13/18 Сервисирање и одржавање возила RENAULT са уградњом оригиналних резервних делова – Позив за подношење понуда 10.08.2018

ЈН 13/18 Сервисирање и одржавање возила RENAULT са уградњом оригиналних резервних делова – Конкурсна документација 10.08.2018

ЈН 9/18 Здравствени обрасци – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 16.08.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Појашњење конкурсне документације 17.08.2018

ЈН 14/18 Шприцеви и игле – Позив за подношење понуда 17.08.2018

ЈН 14/18 Шприцеви и игле – Конкурсна документација 17.08.2018

ЈН 15/18 Извођење додатних радова на санацији и адаптацији амбуланте у Житковцу – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 18.08.2018

ЈН 15/18 Извођење додатних радова на санацији и адаптацији амбуланте у Житковцу – Конкурсна документација 18.08.2018

JН 8/18 Канцеларијски материјал – Обавештење о закљученим уговорима  20.08.2018

JН 11/18 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Обвештење о закљученом уговору 23.08.2018

ЈН 13/18 Сервисирање и одржавање возила RENAULT са уградњом оригиналних резервних делова – Oдлука о додели уговора 24.08.2018

ЈН 15/18 Извођење додатних радова на санацији и адаптацији амбуланте у Житковцу – Oдлука о додели уговора 24.08.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Oдлука о додели уговора 27.08.2018

ЈН 14/18 Шприцеви и игле – Одлука о додели уговора 29.08.2018

ЈН 13/18 Сервисирање и одржавање возила RENAULT са уградњом оригиналних резервних делова – Обавештење о закљученом уговору 05.09.2018

ЈН 15/18 Извођењe додатних радова на санацији и адаптацији амбуланте у Житковцу – Oбавештење о закљученом уговору 07.09.2018

ЈН 14/18 Шприцеви и игле – Oбавештење о закљученом уговору 12.09.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Oбавештење о закљученом уговору 14.09.2018

ЈН16/18 Лож уље – Позив за подношење понуда 19.10.2018

ЈН16/18 Лож уље – Конкурсна документација 19.10.2018

ЈН16/18 Лож уље – Појашњење конкурсне документације 25.10.2018

ЈН16/18 Лож уље – Одлука о додели уговора 30.10.2018

JН 17/18 – Аутоклав класе Б – Позив за подношење понуда 08.11.2018

JН 17/18 – Аутоклав класе Б – Конкурсна документација 08.11.2018

Izrada sajta Tirien