ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ЈН МВ 20/15 Лекови и материјал за стоматологију ПОЗИВ

ЈН МВ 20/15 Лекови и материјал за стоматологију КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МВ 20/15 Лекови и материјал за стоматологију – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 02.12.2015

ЈН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – ПОЗИВ

ЈН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МВ 20/15 Лекови и материјал за стоматологију – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ

JН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – ОДЛУКА О ДОДЕЛИ УГОВОРА 23.12.2015

ЈН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – ОДЛУКА О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партије 2,3 и 4  23.12.2015

JН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – ОБАВЕШТЕЊЕ О ОБУСТАВИ ПОСТУПКА за партије 2,3 и 4

ЈН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 1

ЈН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 5

ЈН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 6

ЈН МВ 21/15 Медицинска опрема за Службу стоматологије – ОБАВЕШТЕЊЕ О ЗАКЉУЧЕНОМ УГОВОРУ за партију 7

ЈН МВ 1/16 Санитетски и медицински потрошни материјал – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН МВ 1/16 Санитетски и медицински потрошни материјал – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

ЈН МВ 2/16 Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – ПОЗИВ ЗА ПОДНОШЕЊЕ ПОНУДА

ЈН МВ 2/16 Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – КОНКУРСНА ДОКУМЕНТАЦИЈА

JН МВ 2/16 Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – Појашњење конкурсне документације

ЈН МВ 2/16 Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда

ЈН МВ 2/16 Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – Измена конкурсне документације

JН МВ 1/16 Санитетски и медицински потрошни материјал – Одлука о додели уговора 16.03.2016

JН МВ 2/16 Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – Одлука о обустави поступка 18.03.2016

ЈН МВ 2/16 Материјал за службу стоматологије(обавезни вид) – Обавештење о обустави поступка 24.03.2016

ЈН МВ 3/16 Mоторнa возилa за превоз пацијената на хемодијализу – Позив за подношење понуда 24.03.2016

ЈН МВ 3/16 Mоторнa возилa за превоз пацијената на хемодијализу – Конкурсна документација 24.03.2016

ЈН МВ 4/16 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Позив за подношење понуда 24.03.2016

ЈН МВ 4/16 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Конкурсна документација 24.03.2016

ЈН МВ 5/16 Материјал за службу стоматологије(обавезни вид) – Позив за подношење понуда 28.03.2016

ЈН МВ 5/16 Материјал за службу стоматологије( обавезни вид) – Конкурсна документација 28.03.2016

ЈН МВ 6/16 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN – Позив за подношење понуда 29.03.2016

ЈН МВ 6/16 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN – Конкурсна документација 29.03.2016

ЈН МВ 7/16 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима Fiat, Renault, Peugeot, и Zastava – Позив за подношење понуда 30.03.2016

ЈН МВ 7/16 – Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима Fiat, Renault, Peugeot, и Zastava – Конкурсна документација 30.03.2016

ЈН МВ 8/16 – Канцеларијски материјал – Позив за подношење понуда 30.03.2016

ЈН МВ 8/16 – Канцеларијски материјал – Конкурсна документација 30.03.2016

JН 3/16 – Mоторнa возилa за превоз пацијената на хемодијализу – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 30.03.2016

ЈН МВ 3/16 – Mоторнa возилa за превоз пацијената на хемодијализу – Измена конкурсне документације 30.03.2016

ЈН МВ 8/16 Канцеларијски материјал – Појашњење конкурсне документације 31.03.2016

ЈН МВ 5/16 Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – Појашњење конкурсне документације 31.03.2016

JН МВ 5/16 – Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 31.03.2016

ЈН МВ 5/16 – Материјал за службу стоматологије (обавезни вид) – Измена конкурсне документације 31.03.2016

JН МВ 6/16 – Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN – Појашњење конкурсне документације 31.03.2016

JН МВ 1/16 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученим уговорима за партије 2,3,4,5,7 и 8  – 01.04.2016

JН МВ 3/16 Mоторнa возилa за превоз пацијената на хемодијализу – Појашњење конкурсне документације 01.04.2016

ЈН МВ 9/16 – Средства за хигијену – Позив за достављање понуда 01.04.2016

ЈН МВ 9/16 – Средства за хигијену – Конкурсна документација 01.04.2016

ЈН МВ 10/16 – Материјал за инфективни отпад – Позив за достављање понуда 01.04.2016

ЈН МВ 10/16 Материјал за инфективни отпад – Конкурсна документација 01.04.2016

JН МВ 7/16 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима Fiat, Renault, Peugeot, и Zastava – Појашњење конкурсне документације 04.04.2016

JН MВ 4/16 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Одлука о додели уговора 04.04.2016

JН МВ 1/16 Санитетски и медицински потрошни материјал – Oбавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 6 – 05.04.2016

JН МВ 3/16 – Mоторнa возилa за превоз пацијената на хемодијализу – Одлука од додели уговора 06.04.2016

JН МВ 3/16 Mоторнa возилa за превоз пацијената на хемодијализу – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 – 07.04.2016

ЈН МВ 6/16 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN – Одлука о додели уговора 08.04.2016

ЈН МВ 7/16 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима Fiat, Renault, Peugeot, и Zastava – Одлука о додели уговора 08.04.2016

ЈН МВ 8/16 Канцеларијски материјал – Одлука о додели уговора 08.04.2016

JН МВ 5/16 Материјал за службу стоматологије – Одлука о додели уговора 13.04.2016

JН МВ 9/16 Средства за хигијену – Одлука о додели уговора 14.04.2016

ЈН МВ 10/16 Материјал за инфективни отпад – Одлука о додели уговора 14.04.2016

ЈН МВ 4/16 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Обавештење о закљученом уговору  15.04.2016

JН МВ 7/16  Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима Fiat, Renault, Peugeot, и Zastava – Обавештење о закљученом уговору 18.04.2016

ЈН МВ 6/16  Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN

ЈН МВ 11/16 Набавка две стоматолошке столице – Позив за подношење понуда 20.04.2016

ЈН МВ 11/16 Набавка две стоматолошке столице – Конкурсна документација 20.04.2016

ЈН МВ 12/16 Здравствени обрасци – Позив за подношење понуда 21.04.2016

ЈН МВ 12/16 Здравствени обрасци – Конкурсна документација 21.04.2016

JН МВ 8/16 Канцеларијски материјал – Обавештење о закљученом уговору 22.04.2016

ЈН МВ 9/16 Средства за хигијену – Обавештење о закљученом уговору 22.04.2016

ЈН МВ 10/16 Материјал за инфективни отпад – Обавештење о закљученом уговору 22.04.2016

JН МВ 11/16 Набавка две стоматолошке столице – Одлука о додели уговора 04.05.2016

JН МВ 12/16 Здравствени обрасци – Одлука о додели уговора 04.05.2016

ЈН МВ 13/16 Аутоклав са дестилатором – Позив за подношење понуда 10.05.2016

ЈН МВ 13/16 Аутоклав са дестилатором – Конкурсна документација 10.05.2016

JН МВ 13/16 Аутоклав са дестилатором воде – Појашњење конкурсне документације 13.05.2016

ЈН МВ 11/16 Набавка две стоматолошке столице – Обавештење о закљученом уговору 16.05.2016

ЈН МВ 12/16 Здравствени обрасци – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 18.05.2016

ЈН МВ 14/16 Електроматеријал – Позив за подношење понуда 19.05.2016

ЈН МВ 14/16 Електроматеријал – Конкурсна документација 19.05.2016

ЈН МВ 15/16 Боје и лакови – Позив за подношење понуда 19.05.2016

ЈН МВ 15/16 Боје и лакови – Конкурсна документација 19.05.2016

ЈН МВ 16/16 Водоводни материјал – Позив за подношење понуда 19.05.2016

ЈН МВ 16/16 Водоводни материјал -Конкурсна документација 19.05.2016

ЈН МВ 17/16 Грађевински материјал – Позив за подношење понуда 19.05.2016

ЈН МВ 17/16 Грађевински материјал – Конкурсна документација 19.05.2016

JН МВ 13/16 Аутоклав са дестилатором воде – Одлука о додели уговора 19.05.2016

ЈН МВ 18/16 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Позив за подношење понуда 20.05.2016

ЈН МВ 18/16 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Конкурсна документација 20.05.2016

ЈН 1/16 Лекови за службу стоматологије – Позив за подношење понуда 20.05.2016

ЈН 1/16 Лекови за службу стоматологије – Конкурсна документација 20.05.2016

ЈН МВ 14/16 Електроматеријал – Појашњење конкурсне документације 21.05.2016

ЈН МВ 14/16 Електроматеријал – Измена конкурсне документације 21.05.2016

ЈН МВ 14/16 Електроматеријал – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 21.05.2016

ЈН МВ 15/16 Боје и лакови – Одлука о додели уговора 31.05.2016

ЈН МВ 16/16 Водоводни материјал – Одлука о додели уговора 31.05.2016

ЈН МВ 14/16 Електроматеријал – Одлука о додели уговора 31.05.2016

JН МВ 18/16 Материјал за службу стоматологије(необавезни вид) 02.06.2016

ЈН МВ 17/16 Грађевински материјал – Одлука о додели уговора 07.06.2016

JН МВ 19/16 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 08.06.2016

JН МВ 19/16 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 08.06.2016

ЈН МВ 20/16 Половно путничко возило – Позив за подношење понуда 08.06.2016

ЈН МВ 20/16 Половно путничко возило – Конкурсна документација 08.06.2016

ЈН МВ 13/16 Аутоклав са дестилатором воде – Обавештење о закљученом уговору 10.06.2016

JН МВ 15/16 Боје и лакови – Обавештење о закљученом уговору 13.06.2016

JН МВ 17/16 Грађевински материјал – Обавештење о закљученом уговору 13.06.2016

ЈН МВ 16/16 Водоводни материјал – Обавештење о закљученом уговору 16.06.2016

ЈН МВ 18/16 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Обавештење о закљученом уговору 20.06.2016

JН МВ 19/16 Санитетски и медицински потрошни материјал – Одлука о додели уговора 20.06.2016

ЈН МВ 14/16 Електроматеријал – Обавештење о закљученом уговору 21.06.2016

JН 1/16 Лекови за службу стоматологије – Одлука о додели уговора 21.06.2016

JН МВ 20/16 Половно путничко возило – Одлука о додели уговора 27.06.2016

ЈН МВ 20/16 Половно путничко возило – Обавештење о закљученом уговору 30.06.2016

ЈН 2/16 Лекови са Листе Д – Позив за подношење понуда 30.06.2016

ЈН 2/16 Лекови са Листе Д – Конкурсна документација 30.06.2016

JН МВ 19/16  Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2,3,4 18.07.2016

ЈН 1/16 Лекови за службу стоматологије – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 18.07.2016

JН МВ 21/16 Гориво за возила – Позив за подношење понуда 22.07.2016

ЈН МВ 21/16 Гориво за возила – Конкурсна документација 22.07.2016

ЈН 2/16 Лекови са Листе Д – Одлука о додели уговора 02.08.2016

JН МВ 21/16 Гориво за возила – Одлука о додели уговора 02.08.2016

JН МВ 21/16 Гориво за возила – Обавештење о закљученом уговору 10.08.2016

JН 2/16 Лекови са Листе Д – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 15.08.2016

ЈН МВ 22/16 Набавка ауто гума – Позив за подношење понуда 09.09.2016

ЈН МВ 22/16 Набавка ауто гума – Конкурсна документација 09.09.2016

JН МВ 23/16 Медицинска опрема (Испитивач виталитета зубне пулпе, Термокаутер и Инхалатор) – Позив за подношење понуда 12.09.2016

JН МВ 23/16 Медицинска опрема (Испитивач виталитета зубне пулпе, Термокаутер и Инхалатор) – Конкурсна документација 12.09.2016

ЈН МВ 24/16 Лож уље – Позив за подношење понуда 13.09.2016

ЈН МВ 24/16 Лож уље -Конкурсна документација 13.09.2016

JН МВ 22/16 Набавка ауто гума – Појашњење конкурсне документације 14.09.2016

JН МВ 22/16 Набавка ауто гума -Обавештење о продужењу рока за подношење понуда 14.09.2016

JН МВ 22/16 Набавка ауто гума -Измена конкурсне документације 14.09.2016

ЈН МВ 23/16 Медицинска опрема (Испитивач виталитета зубне пулпе, Термокаутер и Инхалатор) – Појашњење конкурсне документације 14.09.2016

JН МВ 24/16 Лож уље – Појашњење конкурсне документације 16.09.2016

JН МВ 22/16 Набавка ауто гума – Одлука о додели уговора 23.09.2016

ЈН МВ 23/16 Медицинска опрема (Испитивач виталитета зубне пулпе, Термокаутер и Инхалатор) – Одлука о додели уговора 23.09.2016

ЈН МВ 23/16 Медицинска опрема (Испитивач виталитета зубне пулпе, Термокаутер и Инхалатор) Одлука о обустави поступка 23.09.2016

ЈН МВ 24/16 Лож уље – Одлука о додели уговора 23.09.2016

ЈН МВ 23/16 Медицинска опрема (Испитивач виталитета зубне пулпе, Термокаутер и Инхалатор) – Обавештење о обустави поступка за партију 3 Инхалатор 29.09.2016

ЈН МВ 23/16 Медицинска опрема (Испитивач виталитета зубне пулпе, Термокаутер и Инхалатор) – Обавештење о закљученим уговорима за партије  1 и 2 – 03.10.2016

ЈН МВ 25/16 Огревно дрво – Позив за подношење понуда 07.10.2016

ЈН МВ 25/16 Огревно дрво – Конкурсна документација 07.10.2016

ЈН МВ 22/16 Набавка ауто гума – Обавештење о закљученом уговору 10.10.2016

JН МВ 24/16 Лож уље – Обавештење о закљученом уговору 17.10.2016

ЈН МВ 25/16 Огревно дрво – Одлука о додели уговора 18.10.2016

ЈН ПП 3/16 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 21.10.2016

ЈН ПП 3/16 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ -Конкурсна документација 21.10.2016

JН МВ 25/16 Огревно дрво – Обавештење о закљученом уговору 21.10.2016

JН ПП 3/16 Одржавање пословног информационог система „NexTBIZ“ – Одлука о додели уговора 01.11.2016

ЈН ПП 3/16 Одржавање пословног информационог система „NexTBIZ“ – Обавештење о закљученом уговору 18.11.2016

ЈН ПП 4/16 Oдржавањe пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Oбавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 18.11.2016

ЈН ПП 4/16 Oдржавањe пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Конкурсна документација 18.11.2016

JН ПП 4/16 Oдржавањe пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Одлука о додели уговора 30.11.2016

ЈН ПП 4/16 Oдржавањe пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Обавештење о закљученом уговору 02.12.2016

ЈН МВ 26/16Технички мотори за Службу стоматологије – Позив за подношење понуда 07.12.2016

ЈН МВ 26/16Технички мотори за Службу стоматологије – Конкурсна документација 07.12.2016

ЈН МВ 27/16 Половно путничко возило – Позив за подношење понуда 08.12.2016

ЈН МВ 27/16 Половно путничко возило – Конкурсна документација 08.12.2016

JН МВ 26/16 Технички мотори за Службу стоматологије – Појашњење конкурсне документације 09.12.2016

JН МВ 26/16 Технички мотори за Службу стоматологије – Измена конкусне документације 09.12.2016

JН МВ 26/16 Технички мотори за Службу стоматологије – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 09.12.2016

JН МВ 28/16 Половно путничко возило – Позив за подношење понуда 14.12.2016

JН МВ 28/16 Половно путничко возило – Конкурсна документација 14.12.2016

ЈН МВ 26/16 Технички мотори за Службу стоматологије – Одлука о додели уговора 16.12.2016

ЈН МВ 27/16 Половно путничко возило – Одлука о додели уговора 16.12.2016

JН МВ 27/16 Половно путничко возило – Обавештење о закљученом уговору 23.12.2016

JН МВ 28/16 Половно путничко возило – Одлука о додели уговора 23.12.2016

JН МВ 26/16 Технички мотори за Службу стоматологије – Обавештење о закљученом уговору 04.01.2017

ЈН МВ 28/16 Половно путничко возило – Обавештење о закљученом уговору 04.01.2017

JН МВ 1/17 Материјал за службу стоматологије – Позив за подношење понуда 09.02.2017

JН МВ 1/17 Материјал за службу стоматологије -Конкурсна документација 09.02.2017

JН МВ 1/17 Материјал за службу стоматологије – Појашњење конкурсне документације 14.02.2017

JН МВ 1/17 Материјал за службу стоматологије – Измена конкурсне документације 14.02.2017

JН МВ 1/17 Материјал за службу стоматологије – Продужење рока за достављање понуда 14.02.2017

JН МВ 1/17 Материјал за службу стоматологије – Oдлука о додели уговора 01.03.2017

JН МВ 2/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 02.03.2017

JН МВ 2/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 02.03.2017

JН МВ 2/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 06.03.2017

ЈН МВ 2/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Измена конкурсне документације 06.03.2017

JН МВ 1/17 Материјал за службу стоматологије – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,4,5,6,7,8,11,12,13,14  14.03.2017

JН МВ 2/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Одлука о додели уговора 14.03.2017

JН МВ 1/17 Материјал за службу стоматологије – Обавештење о закљученим уговорима за партије 2,3,9, и 10   15.03.2017

ЈН МВ 3/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN, TOYOTA и CHEVROLET – Позив за подношење понуда 17.03.2017

ЈН МВ 3/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN, TOYOTA и CHEVROLET – Конкурсна документација 17.03.2017

ЈН МВ 4/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима FIAT, RENAULT, PEUGEOT И ZASTAVA – Позив за подношење понуда 17.03.2017

ЈН МВ 4/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима FIAT, RENAULT, PEUGEOT И ZASTAVA – Конкурсна документација 17.03.2017

JН МВ 3/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN, TOYOTA и CHEVROLET – Појашњење конкурсне документације 24.03.2017

JН МВ 4/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима FIAT, RENAULT, PEUGEOT И ZASTAVA – Појашњење конкурсне документације 24.03.2017

JН МВ 2/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2 и 3

ЈН 1/17  Лекови са Листе Д – Позив за подношење понуда 29.03.2017

ЈН 1/17 Лекови са Листе Д – Конкурсна документација 29.03.2017

JН МВ 3/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN, TOYOTA и CHEVROLET – Одлука о додели уговора 03.04.2017

ЈН МВ 4/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима FIAT, RENAULT, PEUGEOT и ZASTAVA – Одлука о додели уговора 03.04.2017

JН МВ 3/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима CITROEN, TOYOTA и CHEVROLET – Oбавештење о закљученом уговору 18.04.2017

ЈН МВ 4/17 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима FIAT, RENAULT, PEUGEOT, И ZASTAVA- Обавештење о закљученом уговору 18.04.2017

ЈН МВ 5/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 20.04.2017

ЈН МВ 5/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 20.04.2017

JН МВ 5/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Појашњење конкурсне документације 24.04.2017

JН 1/17 Лекови са Листе Д – Одлука о додели уговора 04.05.2017

JН МВ Санитетски и медицински потрошни материјал – Одлука о додели уговора 05.05.2017

ЈН МВ 6/17 Канцеларијски материјал – Позив за подношење понуда 12.05.2017

ЈН МВ 6/17 Канцеларијски материјал – Конкурсна документација 12.05.2017

ЈН МВ 7/17 Здравствени обрасци – Позив за подношење понуда 12.05.2017

ЈН МВ 7/17 Здравствени обрасци – Позив за подношење понуда 12.05.2017

JН МВ 6/17 Канцеларијски материјал – Појашњење конкурсне документације 18.05.2017

JН МВ 6/17 Канцеларијски материјал – Измена конкурсне документације 18.05.2017

JН МВ 6/17 Канцеларијски материјал – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 18.05.2017

ЈН МВ 7/17 Здравствени обрасци – Појашњење конкурсне документације 18.05.2017

ЈН МВ 5/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученом уговору за партије 2,3,4,5,8,9 и 11       19.05.2017

JН МВ 5/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученом уговору за партију 6  19.05.2017

JН МВ 6/17 Канцеларијски материјал – Одлука о додели уговора 25.05.2017

JН МВ 7/17 Здравствени обрасци – Одлука о додели уговора 25.05.2017

JН 1/17 Лекови са Листе Д – Обавештење о закљученом уговору 29.05.2017

ЈН МВ 5/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 7 и 10 29.05.2017

JН МВ 8/17 Медицински апарати (Дефибрилатор и ЕКГ апарат) – Позив за подношење понуда 01.06.2017

JН МВ 8/17 Медицински апарати (Дефибрилатор и ЕКГ апарат) – Конкурсна документација 01.06.2017

ЈН МВ 6/17 Канцеларијски материјал – Обавештење о закљученм уговорима за партије 1 и 2 09.06.2017

ЈН МВ 7/17 Здравствени обрасци – Обавештење о закљученом уговору за партију 2 09.06.2017

ЈН МВ 7/17  Здравствени обрасци – Обавештење о закљученом уговору за партију 1 12.06.2017

JН МВ 8/17 Медицински апарати (Дефибрилатор и ЕКГ апарат) – Одлука о додели уговора 14.06.2017

ЈН МВ 9/17 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Позив за достављање понуда 28.06.2017

ЈН МВ 9/17 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Конкурсна документација 28.06.2017

ЈН МВ 8/17 Медицински апарати (Дефибрилатор и ЕКГ апарат) – Обавештење о закљученим уговорима 29.06.2017

JН 2/17 Гориво за возила – Позив за подношење понуда 07.07.2017

ЈН 2/17 Гориво за возила – Конкурсна документација 07.07.2017

JН МВ 9/17  Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Одлука о додели уговора 14.07.2017

ЈН МВ 9/17 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Oбавештење о закљученом уговору 07.08.2017

ЈН 2/17 Гориво за возила – Одлука о додели уговора 08.08.2017

JН МВ 10/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 09.08.2017

JН МВ 10/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 09.08.2017

ЈН МВ 10/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Појашњење конкурсне документације 10.08.2017

ЈН МВ 10/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Измена конкурсне документације 10.08.2017

JН МВ 10/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Oдлука о додели уговора 18.08.2017

JН МВ 10/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученом уговору за партију 2 30.08.2017

ЈН МВ 11/17 Рачунарска опрема – Позив за подношење понуда 01.09.2017

ЈН МВ 11/17 Рачунарска опрема – Конкурсна документација 01.09.2017

ЈН МВ 10/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученом уговору за партију 1   04.09.2017

JН МВ 11/17 Рачунарска опрема – Измена конкурсне документације 04.09.2017

JН МВ 11/17 Рачунарска опрема – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 04.09.2017

JН МВ 11/17 Рачунарска опрема – Одлука о додели уговора 13.09.2017

JН 2/17 Гориво за возила – Обавештење о закљученом уговору 15.09.2017

JН МВ 12/17 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Позив за подношење понуда 15.09.2017

JН МВ 12/17 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Конкурсна документација15.09.2017

JН МВ 11/17 Рачунарска опрема – Обавештење о закљученом уговору 20.09.2017

ЈН МВ 13/17 Апарат за дестилацију воде – Позив за подношење понуда 20.09.2017

ЈН МВ 13/17 Апарат за дестилацију воде – Конкурсна документација 20.09.2017

JН МВ 12/17 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Појашњење конкурсне документације 21.09.2017

JН МВ 12/17 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Одлука о додели уговора 26.09.2017

JН МВ 13/17 Апарат за дестилацију воде – Одлука о додели уговора 05.10.2017

ЈН МВ 14/17 Лож уље – Позив за подношење понуда 09.10.2017

ЈН МВ 14/17 Лож уље – Конкурсна документација 09.10.2017

JН МВ 14/17 Лож уље – Појашњење конкурсне документације 12.10.2017

JН МВ 12/17 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Обавештење о закљученом уговору 12.10.2017

JН МВ 14/17 Лож уље – Одлука о додели уговора 23.10.2017

ЈН МВ 13/17 Апарат за дестилацију воде – Обавештење о закљученом уговору 23.10.2017

JН МВ 14/17 Лож уље – Обавештење о закљученом уговору 10.11.2017

JН МВ 15/17 Материјал за службу стоматологије – Позив за подношење понуда 17.11.2017

JН МВ 15/17 Материјал за службу стоматологије – Конкурсна документација 17.11.2017

JН МВ 15/17 Материјал за службу стоматологије – Појашњење конкурсне документације  23.11.2017

ЈН МВ 15/17 Материјал за службу стоматологије – Одлука о додели уговора 28.11.2017

ЈН ПП 3/17 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Одлука о додели уговора 06.12.2017

JН МВ 16/17 Половнa путничкa возилa – Позив за подношење понуда 06.12.2017

JН МВ 16/17 Половнa путничкa возилa – Конкурсна документација 06.12.2017

ЈН МВ 15/17 Материјал за службу стоматологије – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 – 13.12.2017

JН МВ 16/17 Половна путничка возила – Одлука о додели уговора 15.12.2017

JН МВ 17/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 15.12.2017

JН МВ 17/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 15.12.2017

ЈН МВ 17/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 19.12.2017

ЈН МВ 17/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Измена конкурсне документације 19.12.2017

ЈН МВ 16/17 Половна путничка возила – Обавештење о закљученом уговору 27.12.2017

ЈН ПП 3/17 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Обавештење о закљученом уговору 27.12.2017

JН МВ 17/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Одлука о додели уговора 27.12.2017

ЈН ПП 4/17 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 10.01.2018

ЈН ПП 4/17 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Конкурсна документација 10.01.2018

JН МВ 17/17 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученом уговору 11.01.2018

ЈН ПП 4/17 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Одлука о додели уговора 17.01.2018

ЈН 1/18 Лекови са Листе Д – Позив за подношење понуда 26.02.2018

ЈН 1/18 Лекови са Листе Д – Конкурсна документација 26.02.2018

JН 2/18 Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Позив за подношење понуда 02.03.2018

JН 2/18 Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Конкурсна документација 02.03.2018

JН 3/18 Лож уље – Позив за подношење понуде 07.03.2018

JН 3/18 Лож уље – Конкурсна документација 07.03.2018

JН 3/18 Лож уље – Појашњење конкурсне документације 08.03.2018

ЈН 2/18 Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде) – Одлука о додели уговора 13.03.2018

ЈН 4/18 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 15.03.2018

ЈН 4/18 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 15.03.2018

JН 3/18 Лож уље – Одлука о додели уговора 16.03.2018

JН 4/18 Санитетски и медицински потрошни материјал – Појашњење конкурсне документације 16.03.2018

JН 4/18 Санитетски и медицински потрошни материјал – Појашњење конкурсне документације 20.03.2018

JН 5/18 Материјал за службу стоматологије – Позив за подношење понуда 27.03.2018

ЈН5/18 Материјал за службу стоматологије – Конкурсна документација 27.03.2018

JН 4/18 Санитетски и медицински потрошни материјал – Одлука о додели уговора 28.03.2018

JН 1/18 Лекови са Листе Д – Одлука о додели уговора 29.03.2018

JН 5/18 Материјал за службу стоматологије – Одлука о додели уговора 05.04.2018

JН 1/18 – Лекови са Листе Д – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2,3 и 4  23.04.2018

ЈН 2/18 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2 и 3  26.04.2018

JН 3/18 Лож уље – Обавештење о закљученом уговору 26.04.2018

Izrada sajta Tirien