ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОДГОВОРНОМ ЛИЦУ ЗА МОБИНГ

 

           В. д. директор Дома здравља Алексинац, Др Драган Стаменковић је на основу члана 192. Закона о раду („Службени гласник РС, бр. 75/2014”), донео Одлуку бр.1891/1, дана  23.09.2014.године у вези члана 7. и члана 37. Закона о спречавању злостављања на раду (Службени гласник РС бр. 36/2010), којом је Драган Михајловић дипл. ецц. одређен за одговорно лице за мобинг у Дому здравља Алексинац.

Све пријаве  доставити одговорном лицу, у писаном облику, на  адресу: Дом здравља Алексинац, ул. Момчила Поповића бр.144, Алексинац.

Izrada sajta Tirien