ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ЕТИЧКИ КОДЕКС ПОНАШАЊА ЗДРАВСТВЕНИХ РАДНИКА

 

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 2015. ГОДИНУ

 

 

ПОСЕБАН КОЛЕКТИВНИ УГОВОР ЗА ЗДРАВСТВО 2015. ГОДИНЕ

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ ЕТИЧКОГ ОДБОРА

 

 

ПОСЛОВНИК О РАДУ УПРАВНОГ ОДБОРА

 

 

ПРАВИЛНИК О БУЏЕТСКОМ РАЧУНОВОДСТВУ

 

 

ПРАВИЛНИК О СТРУЧНОМ УСАВРШАВАЊУ ЗАПОСЛЕНИХ 2021.

 

 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА АПРИЛ 2014.

 

 

ОДЛУКА о Измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака запослених у Дому здравља Алексинац број 1858 од 18.09.2014. године

 

 

ПРАВИЛНИК О УНУТРАШЊОЈ ОРГАНИЗАЦИЈИ И СИСТЕМАТИЗАЦИЈИ ПОСЛОВА И РАДНИХ ЗАДАТАКА, ФЕБРУАР 2016.

 

 

ОДЛУКА о Измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака запослених у Дому здравља Алексинац број 2898 од 19.10.2016. године

 

 

ОДЛУКА о Измени и допуни Правилника о унутрашњој организацији и систематизацији послова и радних задатака запослених у Дому здравља Алексинац број 399 од 3.03.2017. године

 

 

ПРАВИЛНИК О БЛИЖЕМ УРЕЂИВАЊУ ПОСТУПКА ЈАВНЕ НАБАВКЕ

 

 

СТАТУТ ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

 

 

ПРАВИЛНИК О ПРОЦЕДУРИ ЗА УТВРЂИВАЊЕ ВИШКА ЗАПОСЛЕНИХ У СЛУЖБИ ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

 

 

ИНТЕРНИ ОГЛАС ЗА УПУЋИВАЊЕ НА СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈУ 22. јануар 2016.

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 2016. ГОДИНУ

 

СТРАТЕШКИ ПЛАН 2016-2020.

 

ОПЕРАТИВНИ ПЛАН ЗА 2017. ГОДИНУ

 

ПРАВИЛНИК О НАБАВКАМА 25.09.2020

 

 

Izrada sajta Tirien