• English
 • French
 • German
 • Serbian
 • Spanish

ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

РАДНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДОМУ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

 

 

I           СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА, КУЋНO ЛЕЧЕЊЕ И ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ И ХИГИЈЕНСКО ЕПИДЕМИОЛОШКУ ЗАШТИТУ

 

А) Одељење за здравствену заштиту одраслих становника

 1. НАЧЕЛНИК (40 часова недељно)

I смена од 7,00 до 14,30 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним суботама..

 1. ЛЕКАРИ (40 часова недељно)

I смена од 7,00 до 14,30 часова

II смена од 12,30 до 20,00 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним суботама, а по распореду начелника.

 1. ГЛАВНА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (40 часова недељно)

I смена од 7,00 до 14,30 часова

Остатак до пуног фонда сати, регулисаће се радним суботама.

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРИ (40 часова недељно)

I смена од 7,00 до 14,30 часова

II смена од 12,30 до 20,00 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним суботама, а по распореду начелника и главног техничара.

 1. ХИГИЈЕНИЧАРИ (40 часова недељно)

I смена од 6,30 до 13,30 часова

II смена од 13,30 до 20,30 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним суботама и недељама, а по распореду начелника и главног техничара.

 

Б) Одељење за кућно лечење и здравствену негу

 1. ШЕФ (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова

Остатак до пуног фонда часова се регулише распоредом рада за суботу.

 1. ЛЕКАР (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова

Остатак до пуног фонда часова се регулише распоредом рада за суботу.

 1. 2ГЛАВНА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова

Остатак до пуног фонда часова се регулише распоредом рада за суботу.

 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРИ (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 13,30 часова
 • II смена од 13,30 до 20,00 часова

Остатак до пуног фонда часова се регулише распоредом рада за суботу и недељу.

 

В) Одсек епидемиологије

 1. ШЕФ (36 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова-четири дана, сем уторка од 7,00 до 15,00 часова.
 1. ГЛАВНИ ТЕХНИЧАР (36 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова-четири дана и уторком од 7,00 до 15,00 часова.
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова-четири дана и уторком од 7,00 до 15,00 часова.
 1. САНИТАРНИ ТЕХНИЧАР (36 часова недељно)
 1. ОПЕРАТЕР МЕДИЦИНСКОГ ОТПАДА (36 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова-четири дана и уторком од 7,00 до 15,00 часова.

 

II СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРЕДШКОЛСКЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, ЖЕНА И ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ

 

А) Одељење за здравствену заштиту предшколске и школске деце

 1. НАЧЕЛНИК (40 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 15,00 часова
 1. ГЛАВНА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (40 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 15,00 часова
 1. ЛЕКАРИ (40 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,30 часова
 • II смена од 12,30 до 20,00 часова
 • Субота: I смена од 7,30 до 13,30 часова

II смена од 13,30 до 19,30 часова

 • Недеља од 7,30 до 13,30 часова
 • I смена од 7,00 до 14,30 часова
 • II смена од 12,30 до 20,00 часова
 • Субота: I смена од 7,30 до 13,30 часова
 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРИ (40 часова недељно)

II смена од 13,30 до 19,30 часова

 • Недеља од 7,30 до 13,30 часова
 • I смена од 6,30 до 14,00 часова
 1. ХИГИЈЕНИЧАРИ (40 часова недељно)

Остатак до пуног фонда часова се регулише распоредом рада за суботу и недељу.

 

Б) Одељење за здравствену заштиту жена

 1. ШЕФ (40 часова недељно)
 • Ради у I смени од 7,00 до 14,00 часова
 • Ради у II смени од 13,00 до 20,00 часова

Остатак до пуног фонда часова се надокнађује распоредом рада за суботу.

Суботом од 7,00 до 14,00 часова

 1. ЛЕКАРИ (40 часова недељно)
 • Ради у I смени од 7,00 до 14,00 часова
 • Ради у II смени од 13,00 до 20,00 часова

Остатак до пуног фонда часова се надокнађује распоредом рада за суботу.

Суботом од 7,00 до 14,00 часова

 1. ГЛАВНА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (40 часова недељно)
 • Ради у I смени од 7,00 до 15,00 часова.
 1. МЕДИЦИНСКЕ СЕСТРЕ (40 часова недељно)
 • Ради у I смени од 7,00 до 14,00 часова
 • Ради у II смени од 13,00 до 20,00 часова

Остатак до пуног фонда часова се надокнађује распоредом рада за суботу.

Суботом од 7,00 до 14,00 часова

 

 1. B) Одељење за поливалентну патронажу
 2. ГЛАВНА СЕСТРА (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,30 часова – четири дана

Петком од 7,00 до 14,00 часова

 1. ПАТРОНАЖНЕ СЕСТРЕ (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,30 часова – четири дана

Петком од 7,00 до 14,00 часова

Ова одлука ступа на снагу 01.04.2014. године, а даном ступања ове одлуке престају да важе претходне одлуке, које су регулисале ову материју.

 

III СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

 1. НАЧЕЛНИК (35 часова недељно)
 • Ради само у I смени од 7,00 до 13,00 часова

Преостале сате до пуног фонда радног времена ради у ноћној смени, према распореду рада.

 1. ГЛАВНА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР(35 часова недељно)
 • Ради само у I смени од 7,00 до 13,00 часова

Преостале сате до пуног фонда радног времена ради у ноћној смени, према распореду рада.

 1. ЛЕКАРИ (35 часова недељно)

–           I смена од 7,00 до 19,00 часова

–           II смена од 19,00 до 0,7 часова

Месечни фонд сати се уклапа распоредом рада.

 1. MЕДИЦИНСКИ СЕСТРЕ – ТЕХНИЧАРИ (35 часова недељно)

–           I смена од 7,00 до 19,00 часова

–           II смена од 19,00 до 0,7 часова

Месечни фонд сати се уклапа распоредом рада.

 1. ШЕФ ВОЗНОГ ПАРКА (36 часова недељно)

–           Ради само у I смени од 7,00 до 13,00 часова

Преостале сате до пуног фонда радног времена ради у ноћној смени, према распореду рада.

 1. АУТОМЕХАНИЧАР (20 часова недељно)

–           I смена од 7,00 до 13,00 часова

Понедељак, среда, петак – непарна недеља

Уторак, четвртак – парна недеља

Остатак до пуног фонда часова се регулише распоредом рада за суботу.

 1. ВОЗАЧИ (35 часова недељно)

–           I смена од 7,00 до 19,00 часова

–           II смена од 19,00 до 0,7 часова

Месечни фонд сати се уклапа распоредом рада.

 1. ХИГИЈЕНИЧАРИ (40 часова недељно)

–           I смена од 6,30 до 14,00 часова

–           II смена од 14,00 до 20,30 часова

Остатак до пуног фонда сати регулише се распоредом рада за суботу и недељу.

 

IV СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

 

 1. НАЧЕЛНИК (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,30 часова – понедељак, среда, петак
 • II смена од 13,00 до 20,00 часова – уторак
 • II смена од 12,30 до 20,00 часова – четвртак
 1. ГЛАВНА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,30 часова-понедељак – четвртак
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова-петак
 1. СТОМАТОЛОЗИ (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова
 • II смена од 13,00 до 20,00 часова

Допуна до пуног фонда суботом по распореду.

 1. СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова
 • II смена од 13,00 до 20,00 часова и једна субота до пуног фонда сати по распореду.
 1. ЗУБНИ ТЕХНИЧАРИ (37 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова-пет дана
 • II смена од 13,00 до 20,00 часова-пет дана и једна субота по распореду до пуног фонда сати.
 1. ХИГИЈЕНИЧАРИ (40 часова недељно)
 • I смена од 6,30 до 14,00 часова

Остатак до пуног фонда сати регулише се распоредом рада за суботу.

 

V СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

 

 1. СВИ РАДНИЦИ (40 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 14,00 часова – пет дана

Остатак до пуног фонда часова се регулише распоредом рада за суботу.

 1. РАДНИЦИ СА ПОДЕЉЕНИМ РАДНИМ ВРЕМЕНОМ (20 часова недељно)
 • I смена од 10,30 до 14,00 часова – пет дана

Остатак до пуног фонда часова се регулише распоредом рада за суботу.

 

 

VI СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

 

 1. ВОДОИНСТАЛАТЕР (20 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 15,00 часова

Понедељак, среда, петак – непарна недеља

Уторак, четвртак – парна недеља

 1. ЕЛЕКТРИЧАР И РАДНИК НА ПОМОЋНИМ ПОСЛОВИМА (20 часова недељно)
 • I смена од 7,00 до 15,00 часова

Понедељак, среда, петак – парна недеља

Уторак, четвртак – непарна недеља

 1. КОТЛАРИ (20 часова недељно)
 • I смена од 0,5 до 12,00 часова
 • II смена од 15,00 до 22,00 часова

Одлука распореда важи од 29.07.2015. текуће године до даљњег.

Пуни фонд сати се регулише распоредом рада.

Ван грејне сезоне (након ремонта) укључују се у екипу Службе за техничке послове и раде пет дана у недељи од 7,00 до 15,00 часова, тако што:

два котлара раде

 • Понедељак, среда, петак – парна недеља
 • Уторак, четвртак – непарна недеља

два котлара раде

 • Понедељак, среда, петак – непарна недеља
 • Уторак, четвртак – парна недеља
Izrada sajta Tirien