ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ОБАВЕШТЕЊЕ О ОВЛАШЋЕНОМ ЛИЦУ ЗА ПРИЈЕМ ИНФОРМАЦИЈА И ВОЂЕЊЕ ПОСТУПКА У ВЕЗИ СА УЗБУЊИВАЊЕМ

 

         На основу члана 14. став 4. Закона о заштити узбуњивача (Сл. гласник РС бр. 128/2014), директор Дома здравља Алексинац др мед. Родољуб Живадиновић је у складу са чланом192. Закона о раду („Службени гласник РС, бр.75/2014”) дана 28.09.2015.године донео Одлуку о именовању  лица за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем. бр. 2314.

           Као лице које је овлашћено за пријем информација и вођење поступка у вези са узбуњивањем овлашћен је Др Душан Остојић,  распоређен на радно место доктор стоматологије.  

Све информације доставити овлашћеном лицу на е- маил: uzbunjivanjedz@gmail.com или  у писаном облику на адресу: Дом здравља Алексинац, ул. Момчила Поповића бр.144, Алексинац.

Izrada sajta Tirien