ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ОДЛУКА О НЕЖЕЉЕНОМ ДОГАЂАЈУ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕДатум објављивања вести:
Број прегледа: 464.228

Сходно правним актима Дома здравља Алексинац, завршена је комплетна процедура решавања нежељеног догађаја у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце Дома здравља Алексинац, и директор је донео одговарајућу Одлуку.
Због посебног интересовања јавности, објављујемо комплетну Одлуку о нежељеном догађају у Служби за здравствену заштиту деце, која садржи детаљан опис спроведене процедуре и догађања, иако сматрамо неадекватним да се овакви детаљи износе у јавност, али нас на то обавезује Закон о доступности информација од јавног значаја, као и настала медијска пажња, јер немамо шта да кријемо, а неки од актера догађаја су и тако већ све унапред пустили у јавност пре окончања редовног поступка у складу са правним актима Дома здравља Алексинац. Поред тога, из Одлуке ће свако моћи да се лично увери да је Дом здравља Алексинац предузео све што је требало, хронолошким редом и у складу са правним актима, што ће коначно показати јавности да су неке од информација које су доспеле у јавност потпуно нетачне и вероватно злонамерне. Из текста који следи свако ће моћи сам да изведе закључке о којим се то информацијама ради.
Имена сведока (сем др мед. Биљане Дачић Николић и др мед. Бојана Илића) су исписана псеудонимима, како не бисмо ометали ток истраге, а изашли у сусрет заинтересованој јавности.

 

ОДЛУКА О НЕЖЕЉЕНОМ ДОГАЂАЈУ У СЛУЖБИ ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ДЕЦЕ

 

Опис дешавања

Током поподневних сати 1. децембра 2015. године, др мед. Биљана Дачић Николић обавестила је телефоном директора Дома здравља Алексинац о нежељеном догађају у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце, након чега јој је директор рекао да испоштује све процедуре и пријави нежељени догађај.
2. децембра 2015. године докторка Биљана је доставила пријаву нежељеног догађаја Дому здравља Алексинац (заводни број 2641 од 2. децембра 2015. године), а др Бојан Илић поднео је своју пријаву нежељеног догађаја (заводни број 2662 од 3. децембра 2015. године), која је достављена Одељењу за правне послове од стране главне сестре Службе за здравствену заштиту предшколске и школске деце, 3. децембра 2015. године.
Јер, Дом здравља Алексинац је акредитована здравствена установа, и има Процедуру о нежељеном догађају, која је донета 15. јуна 2013. године, а измењена и допуњена 21. маја 2014. године. Након измена и допуна, радници Службе за здравствену заштиту предшколске и школске деце, упознати су са њом и усвојен је план како треба свакодневно радити на унапређењу односа, како међусобних у колективу, тако и односа са пацијентима. Такође, сви радници Дома здравља Алексинац обавештени су још једном, писаним путем (заводни број 1948 од 29. септембра 2014. године), да су у обавези да поступају у складу са Процедуром о нежељеном догађају, и у прилогу је достављен образац за пријаву нежељеног догађаја, и све службе, па и Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце, се тога придржавају, што се потврдило и овог пута.
Др Биљана је 2. децембра 2015. године директору доставила и исцрпну писану изјаву о околностима нежељеног догађаја (заводни број 2637 од 2. децембра 2015. године).
Истог дана, дан након нежељеног догађаја, директор Дома здравља Алексинац је послао писано обавештење (заводни број 2655 од 2. децембра 2015. године) свим осталим радницима у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце који су радили у смени када је дошло до нежељеног догађаја, да поднесу писане изјаве о нежељеном догађају и њиховим сазнањима о њему, са копијом пријаве нежељеног догађаја др Биљане у прилогу.
Истог дана, писаним путем (заводни број 2656 од 2. децембра 2015. године) од Полицијске станице Алексинац, Дом здравља Алексинац затражио је Записник са увиђаја који је полиција сачинила након позивања од стране др Биљане 1. децембра 2015. године. Наведено је да нам је записник хитно потребан ради даљег поступања.
Истог дана, 2. децембра 2015. године, установу посећују новинари дневних новина Блица и Курира, тражећи од директора информације о догађају. Пошто су желели да узму изјаве и од актера догађаја, директор је позвао телефоном др Биљану и саопштио јој ту њихову жељу, она је одговорила да долази за 15 минута, пошто је тог тренутка била у Служби за здравствену заштиту жена где јој је издата потврда о спречености за рад од стране њене изабране гинеколошкиње. Што се тиче др Бојана Илића, другог актера догађаја, новинарима је саопштено да ради после подне тог дана, те да од њега тада могу узети изјаву, пошто он живи у Нишу.
Медицинска сестра (ПСЕУДОНИМ 1) која је радила у тој смени поднела је писану изјаву директору (заводни број 2658 од 3. децембра 2015. године). Пошто директор није добио све информације у тој изјави које је очекивао, усмено је затражио допуну изјаве, коју је именована и доставила (заводни број 2709 од 7. децембра 2015. године). Она је 17. децембра 2015. године дала и трећу изјаву (заводни број 2797 од 17. децембра 2015. године) по захтеву директора, да би се разјаснио чин њеног сусрета са др мед. Биљаном Дачић Николић на шалтеру, који се спомиње у изјави докторке Биљане.
Медицинска сестра (ПСЕУДОНИМ 2) која је радила у тој смени поднела је писану изјаву директору (заводни број 2658/1 од 3. децембра 2015. године).
Писану изјаву поднела је и начелница Службе за здравствену заштиту предшколске и школске деце др мед. (ПСЕУДОНИМ 3) (заводни број 2701 од 7. децембра 2015. године).
Др Биљана је 2. децембра у раним јутарњим часовима усмено обавестила лице за безбедност и заштиту на раду (ПСЕУДОНИМ 4) о насталој повреди, као и шефицу Одељења за правне послове (ПСЕУДОНИМ 5) (која јој је објаснила целу процедуру коју треба испоштовати и која претходи коначној одлуци директора). Тада је др Биљана написала и већ наведену детаљну писану изјаву о нежељеном догађају (заводни број 2637 од 2. децембра 2015. године). Истог дана, у присуству др Биљане, лице за безбедност и заштиту на раду (ПСЕУДОНИМ 4) телефоном је позвала инспекцију рада и они су јој саопштили да то не припада њиховој надлежности јер је они не сматрају повредом на раду, већ је то предмет судског спора који актери догађаја могу да покрену по приватној тужби, што је (ПСЕУДОНИМ 4) и пренела др Биљани.
Др Биљана је Дому здравља Алексинац, лицу за безбедност и заштиту на раду (ПСЕУДОНИМ 4), предала и извештај лекара специјалисте гинекологије и акушерства др мед. (ПСЕУДОНИМ 6) од 1. децембра 2015. године (број протокола евиденције 2563, од 1. децембра 2015. године у 16.00 сати), који је први прегледао повређену др Биљану.
Др Биљана доставила је и Уверење о здравственом стању од 5. децембра 2015. године (рег. број 2593) издато од стране др мед. (ПСЕУДОНИМ 6), а др Биљана га је предала лицу за безбедност и заштиту на раду (ПСЕУДОНИМ 4) 7. децембра 2015. године.
Извештај о повреди на раду сачињен је истог дана, 7. децембра 2015. године (иако је инспекција рада саопштила да ово није повреда на раду, директор га је потписао након достављања Уверења о здравственом стању из кога се јасно закључује да је повреда настала у радно време др Биљане 1. децембра 2015. године, остављајући надлежнима из РФЗО да донесу коначну одлуку о томе), а део који попуњава лекар који је први прегледао повређеног сачињен је 8. децембра 2015. године. Овај Извештај је прослеђен Републичком фонду за здравствено осигурање, филијали Ниш, испостави Алексинац, и првостепена лекарска комисија је дала Оцену (заводни број 4647 од 10. децембра 2015. године) да се утврђује повреда на раду у складу са Законом о здравственом осигурању, а један примерак Оцене је уручен и др Биљани. Извештај о повреди на раду прослеђен је инспекцији рада 10. децембра 2015. године, а инспекцији га је Пошта уручила 11. децембра 2015. године, што је Дому здравља Алексинац потврђено Повратницом Поште Србије.
Пошто Записник из Полицијске станице Алексинац није пристизао, а стигли су сви горе наведени акти, Комисија за праћење и унапређење квалитета рада ипак је одлучила да се састане (без полицијског Записника), 11. децембра 2015. године. У закључку са састанка (заводни број Извештаја са састанка 2766 од 12. децембра 2015. године), наводи се да је извршена анализа нежељеног догађаја и да се тражи мишљење и Етичког одбора, те да након свега треба утврдити ко је одговоран и спровести санкције због нарушавања угледа Службе и Дома здравља Алексинац.
Допис Полицијске станице Алексинац, потписан од стране начелника Полицијске станице Алексинац, у Дом здравља пристигао је тек крајем радног времена 14. децембра 2015. године (заводни број 2764 од 14. децембра 2015. године), уручила га је лично службеница Полицијске станице Алексинац, што је потписом и печатом оверено у доставној књизи аката Полицијске станице Алексинац, на лицу места.
Комисија за праћење и унапређење квалитета рада састала се поново 15. децембра 2015. године, дан након пристизања дописа од Полицијске станице Алексинац. У извештају Комисије (заводни број 2794 од 16. децембра 2015. године) наведено је да су размотрени сви достављени акти и докази, а о детаљима биће више речи у наставку овог документа.
Одмах након завршеног рада Комисије за праћење и унапређење квалитета рада састао се и Етички одбор Дома здравља Алексинац 16. децембра 2015. године, и сачинио је Записник (заводни број 2774 од 16. децембра 2015. године). Све време састанка, састанку су присуствовали и др Биљана и др Бојан, као и помоћник директора Дома здравља Алексинац др стом. (ПСЕУДОНИМ 8), шефица Одељења за правне послове (ПСЕУДОНИМ 5), а записник је водила шефица Одељења за опште и кадровске послове (ПСЕУДОНИМ 7).

 

Утврђене чињенице и наводи из изјава

Нежељени догађај се догодио око 15.35 сати 1. децембра 2015. године (мада актери у својим писаним изјавама нису до краја усаглашени око тачног времена, што је и разумљиво с обзиром на околности).
Према писаној изјави др мед. Биљане Дачић Николић, она тврди да је у соби за обедовање затекла др Бојана Илића са упаљеном лулом, да га је најмирније замолила да не пуши, на шта јој је он одговорио грубим речима. Даље тврди да је ућутала, а да се једног тренутка сетила да га фотографише. Јер, тачно је да јој је директор пре пар месеци саветовао, када је пријавила др Бојана да пуши и пије на радном месту, да то мора да поткрепи доказима јер сведока нема, на пример фотографијом или најбоље управо сведоцима. Према њеној изјави, сликала га је мобилним телефоном, како седи у столици и пуши, а он је устао са столице и почео да је јури око стола, прети да ће је убити, а да је она почела да дозива тимску сестру (ПСЕУДОНИМ 1), те да је он сустигао при отварању врата и зимском цокулом из све снаге ударио од позади у међуножје, али да је успела да изађе и појури ходником тражећи помоћ сестре (ПСЕУДОНИМ 1). Позвала је са шалтера полицију која је изашла на лице места.
Др Биљана је доставила и фотографију на којој се види др Бојан Илић како седи на столици и држи нешто у руци, за шта она тврди да је лула, али због замућености слике у том делу (вероватно због сликања руке у покрету) не може се са сигурношћу тврдити шта др Бојан држи у руци, јер се ради о потпуно непрепознатљивом предмету.
Према изјави у писаној пријави нежељеног догађаја др мед. Бојана Илића, он је ушао у заједничку просторију где је седела др Биљана. Тврди да се љуто окренула и повикала да треба да изађе, да је устала да би могла јаче да виче, да је тада уврнула ногу и села нагло на столицу. Тврди да је након тога изашао, не желећи свађу.
Према писаној изјави медицинске сестре (ПСЕУДОНИМ 2), она је у време нежељеног догађаја била у просторији за интервенције и ништа није чула ни видела везано за тај догађај, јер су врата интервенције била затворена.
Према првој писаној изјави медицинске сестре (ПСЕУДОНИМ 1), ни она није ништа видела ни чула везано за тај догађај, јер се налазила на шалтеру. Сходно наводима др Биљане у писаној изјави где она помиње да јој је сестра (ПСЕУДОНИМ 1) притрчала док је она јурила ходником, директор је наложио шефу Одељења за правне послове да јој пренесе његов захтев да допуни изјаву. Она је то учинила четири дана касније, али је опет навела да је у претходној изјави написала све што је имала и видела. Током израде ове одлуке, директор Дома здравља Алексинац је позвао медицинску сестру (ПСЕУДОНИМ 1) на разговор. Она је дошла на разговор 17. децембра 2015. године око 9.30 сати, и директор јој је предочио наводе др Биљане, питавши је да ли је то истина. Она је тада написала трећу изјаву у којој наводи да је била на шалтеру, а да је др мед. Биљана Дачић Николић дотрчала до шалтера и позвала полицију.
Према писаној изјави др мед. (ПСЕУДОНИМ 3), начелнице Службе за здравствену заштиту предшколске и школске деце, само је др мед. Бојан Илић одмах телефоном обавестио о нежељеном догађају.
У допису Полицијске станице Алексинац, наводи се да су полицијски службеници поступајући по пријави, извршили консултацију са заменицом Општинског јавног тужилаштва (ПСЕУДОНИМ 9), која се изјаснила да у конкретном случају нема обележја кривичног дела за које се гоњење предузима по службеној дужности, већ да се ради о прекршају. Даље се наводи да је против др мед. Бојана Илића поднета одговарајућа прекршајна пријава по Закону о јавном реду и миру, а да др мед. Биљана Дачић Николић своја права у вези накнаде штете може остварити подношењем приватне тужбе надлежном суду.
Директор Дома здравља Алексинац није овим дописом добио све очекиване неопходне информације, па се телефонским позивом обратио начелнику Полицијске станице Алексинац, који му је рекао да је то све што је Полицијска станица могла да достави Дому здравља Алексинац.
У извештају Комисије за праћење и унапређење квалитета рада, закључено је следеће:
– Догађај су пријавила оба лекара, њихове изјаве се у потпуности разликују, сведока није било јер су били сами у соби, повреда је од стране лекарске комисије призната као повреда на раду итд…
– Комисија је једногласно осудила нежељени догађај, јер је тиме нарушен углед лекарске професије и установе, те сматра да је потребно санкционисати актере догађаја.
– Комисија на основу свих информација, изјава и доказа није могла да донесе закључак о томе шта се тачно десило, нити ко је крив, те сматра да о томе мора да донесе одлуку суд, јер то није у ингеренцији Комисије.
– Пошто се ради о конфликту два лекара, Комисија је затражила и мишљење Етичког одбора Дома здравља Алексинац.
Етички одбор је заседао у присуству оба актера догађаја, и након анализе свих докумената и изјава, констатовао је да се дате изјаве актера у потпуности разликују, и донео је следећу одлуку (саставни део записника број 2774 од 16. децембра 2015. године): „Налаже се др Бојану Илићу и др Биљани Дачић Николић, да међусобне односе и сарадњу заснивају на коректности, искрености, поштовању и размени искуства. Да убудуће поштују усвојене процедуре, људско достојанство и одредбе Етичког кодекса, како би се избегли нежељени догађаји“.
Директор је прегледао снимке интерних сигурносних камера, и утврдио да они нису довољни да би се утврдио след догађаја, јер нема дела снимка, па је позвао (ПСЕУДОНИМ 10), радника фирме (ПСЕУДОНИМ 11), са којом Дом здравља Алексинац има склопљен уговор о сервисном одржавању ЛАН и ВЛАН мрежа, видео надзор система и оперативног система на рачунарима, да би се разјаснило у чему је проблем. Он је дао писану изјаву (заводни број 2817 од 17. децембра 2015. године) да му није јасно зашто у сачуваним снимцима недостаје део снимка, вероватно је у питању нека техничка грешка у систему, а данас је немогуће погледати оригиналне снимке јер су аутоматски преснимљени, пошто се након попуњавања капацитета хард диска, даље снимање обавља аутоматским преснимавањем најстаријих снимака. У писаној изјави написао је да је 3. децембра 2015. године дошао у Дом здравља Алексинац, по позиву, да сачува снимке камера у Служби за здравствену заштиту предшколске и школске деце. Заједно са две медицинске сестре које су тог тренутка биле присутне на шалтеру, одгледали су све снимке, и на њима се, по његовим речима, видело следеће: У собу за обедовање прво је ушао др мед. Бојан Илић, пар минута за њим ушла је др мед. Биљана Дачић Николић. Након пар минута собу напушта др мед. Биљана Дачић Николић, крећући се нормалним ходом у смеру шалтера. Пар минута након ње, из собе излази др мед. Бојан Илић и нормалним ходом одлази преко пута у другу просторију. На снимку се није уочавала било каква нервоза оба лекара.
Његову писану изјаву потврдила је писаном изјавом (заводни број 2818 од 17. децембра 2015. године) и медицинска сестра (ПСЕУДОНИМ 12) која је случајно била на шалтеру током примарног прегледавања снимка. Друга присутна медицинска сестра (ПСЕУДОНИМ 13) усмено се изјаснила да јесте била на шалтеру, али да није имала прилику да детаљно гледа снимак, тако да од ње није узета писана изјава пошто нема шта да изјави везано за конкретне догађаје, јер их и није видела на снимку.

 

Закључак и одлука

Нема егзактних доказа о томе шта се тачно догађало у соби за обедовање Службе за здравствену заштиту предшколске и школске деце 1. децембра 2015. године око 15.35 часова, јер није било сведока, сем актера догађаја, др Бојана и др Биљане, а њихове изјаве су потпуно контрадикторне.
Изјава др мед. Бојана Илића, сходно изјавама сведока који су погледали изворни снимак догађања није у потпуности тачна, јер се на снимку видело да је прво он ушао у собу за обедовање, а за њим др Биљана, као и да је она прва изашла, а он за њом, што је у супротности са текстом који је уписао у Пријаву нежељеног догађаја.
Изјава др мед. Биљане Дачић Николић, сходно изјавама сведока који су погледали изворни снимак није у потпуности тачна, јер није трчала ходником већ је ходала нормалним ходом (што је у супротности са њеном писаном изјавом), мада се на снимку види да нагло отвара врата приликом изласка из собе за обедовање.
Тачност или нетачност свих изјава и валидност доказа може да цени само надлежни суд, директор нема овлашћења судије.
Чињеница је да је дошло до нарушавања достојанства и угледа здравствене установе, што је супротно члану 3 Пословног кодекса Дома здравља Алексинац. Сходно члану 24 Пословног кодекса, запослени су дужни да воде рачуна о личном угледу, као и да штите углед својих колега. Сходно члану 26 Пословног кодекса, запослени је дужан да се према колегама опходи уз пуно поштовање њихове личности. Сходно члану 29 Пословног кодекса, забрањени су поступци или изјаве које могу да нанесу материјалну или моралну штету другом запосленом у личном или стручном погледу.
Сходно члану 70 Кодекса професионалне етике Лекарске коморе Србије (Сл. гласник РС бр. 121/2007), лекарском позиву су стране увреде, клевете, омаловажавање, неоправдана и у лаичкој јавности изречена критика сарадника или претпостављених.
Сходно сегменту III Етичког кодекса понашања здравствених радника при пружању здравствених услуга у Дому здравља Алексинац, међусобни односи и сарадња здравствених радника Дома здравља заснивају се на коректности, искрености, поштовању и размени искустава, а све ради постизања што бољих резултата и квалитетнијем обављању професије. Разлике у мишљењима здравствених радника не смеју да изазивају спорове или нарушавају правила понашања. У радним и другим међусобним споровима, здравствени радници су обавезни да покушају да учине све што је у њиховој моћи да се спорови што пре отклоне како не би утицали на радни морал, штетили личном угледу, здравству, здравственим установама и пацијентима.
У складу са Одлуком Етичког одбора, директор Дома здравља Алексинац налаже др Бојану Илићу и др Биљани Дачић Николић, да међусобне односе и сарадњу заснивају на коректности, искрености, поштовању и размени искуства, да убудуће поштују усвојене процедуре, људско достојанство и одредбе Етичког кодекса, како би се избегли нежељени догађаји.
Директор Дома здравља Алексинац упозорава др мед. Бојана Илића и др мед. Биљану Дачић Николић да су дужни да убудуће строго поштују одредбе Пословног кодекса Дома здравља Алексинац, Етичког кодекса Дома здравља Алексинац и Кодекса професионалне етике Лекарске коморе Србије, јер сматра срамотним за нашу установу оно што се догодило, без обзира шта се тачно догодило, што ће већ утврдити надлежни судови. Такође, директор сматра неприкладним непрецизна и/или нетачна обраћања јавности путем медија, као и слање писама ненадлежним органима и јавности пре окончања редовног поступка у Дому здравља Алексинац, у складу са правним актима Дома здравља Алексинац.
Након правоснажне пресуде надлежног суда, за оног запосленог за кога буде било правног основа, Дом здравља Алексинац проследиће пријаву Лекарској комори ради примене Кодекса професионалне етике Лекарске коморе Србије, а ради предузимања мера у складу са чланом 81 Кодекса професионалне етике Лекарске коморе Србије.
Након правоснажне пресуде надлежног суда, директор Дома здравља Алексинац ће донети своју коначну одлуку о евентуалном изрицању одговарајуће мере у зависности од степена одговорности и постојања или непостојања олакшавајућих околности а у складу са Законом о раду, посебно члановима 175, 179 и 179а, јер у овом тренутку директор не располаже егзактним чињеницама које би потврдиле или негирале било чију верзију догађаја до краја, јер су прикупљене чињенице и донесени закључци једним делом контрадикторни а једним делом недовољно јасни или делимични, да би се могла са сигурношћу утврдити непобитна кривица и врста кривице.
Детаљи о спроведеном поступку на шест страница, као и ова Одлука са пратећом документацијом, прослеђени су Здравственој инспекцији да поступи у складу са својим надлежностима.

 

Алексинац, 17. децембар 2015. године

Директор Дома здравља Алексинац,
Др мед. Родољуб Живадиновић, спец. епидемиологије
_____________________________________

КоментариDodaj Komentar

Izrada sajta Tirien