ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

АКТИВНОСТИ ТИМА ЗА ЗАШТИТУ ДЕЦЕ ОД ЗЛОСТАВЉАЊА И ЗАНЕМАРИВАЊАДатум објављивања вести:
Број прегледа: 382

 

Поводом трагичних догађаја који су се одиграли протеклих дана у нашој земљи,обавештавамо све родитеље, децу и школе, да могу да се јаве, уколико имају неки проблем везан за вршњачко насиље, електронско насиље или било какву сумњу на злостављање и занемаривање деце, педијатру Дома здравља Алексинац, који ће пружити неопходну помоћ и подршку детету, уз максималну дискрецију и разумевање за проблем детета.

Педијатри ДЗ Алексинац и ОБ Алексинац доступни су нашим пацијентима 24 сата.

У складу са важећим законима, јануара 2018. године формиран је Тим за праћење деце са сумњом на злостављање и занемаривање. Сви здравствени радници придржавају се и спроводе упутства и алгоритам поступака Посебног и Општег протокола за заштиту деце од злостављања и занемаривања, који је прописан од стране радне групе Министарства здравља.

Свака сумња на вршњачко насиље, злостављање и занемаривање уколико се јави за помоћ, дете/родитељ или лекар уочава физичке и психичке промене код детета које указују на могуће насиље или занемаривање. Након збрињавања детета и пружања неопходне медицинске помоћи, процењује се безбедност детета за повратак у окружење. Након збрињавања детета, лекар попуњава обрасце, попуњава протокол који је „под кључем“ и користе шифре при уписивању у здравствени картон пацијента. Свака сумња на насиље прослеђује се Тиму за праћење деце са сумњом на злостављање и занемаривање. Зависно од процене да ли је сумња потврђена или није, спроводе се даље неопходне мере.

Уколико је сумња потврђена, зависно од врсте насиља, обавештавају се Центар за социјални рад, полиција или школа. Уколико је у питању сумња која није потврђена спроводе се превентивне мере у виду посете патронажне службе породици, праћење друге деце из породице. О свим активностима води се евиденција и периодично врши евалуација предложених мера и прати стање детета. Сви статистички подаци се упућују Институту за јавно здравље „Милан Јовановић Батут“ из Београда.

Ево броја евидентираних сумњи у Дому здравља Алексинац кроз године:

Година

Број пријављене деце

2018

7

2019

6

2020

1

2021

3

2022

4

2023 (у току)

6

 

Наш тим је већ ангажован у школама са предавањима на тему „Вршњачко насиље у школама“. У плану је интензивнији саветодавни рад и у сеоским и градским школама, наравно уз пуну сарадњу са школама.

Овом приликом подсетићемо да морамо да будемо осетљиви на све врсте насиља.Треба реаговати и на сумњу на насиље у породици и над женама. Жртва није увек у стању да се обрати за помоћ па је подршка окружења, родитеља и институција некада неопходна и спасоносна.

Битно је да дете зна да није само, да неће бити етикетирано и да може да се обрати за помоћ и разговор у сваком тренутку када осети да му је потребна подршка. 

 

Др мед. Марија Младеновић Станојевић, специјалиста педијатрије 
Члан Тима за заштиту деце од злостављања и занемаривања 

 

КоментариDodaj Komentar

Izrada sajta Tirien