ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ДЕЛАТНОСТ ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

 

Дом здравља обавља здравствену делатност на примарном нивоу која обухвата:

1) превентивну здравствену заштиту за све категорије становника;

2) заштиту и унапређење здравља, спречавање и рано откривање болести, лечење, рехабилитацију болесних и повређених;

3) превентивну здравствену заштиту групације становништва изложених повећаном ризику обољевања и осталих становника, у складу са посебним програмом превентивне здравствене заштите;

4) здравствено васпитање и саветовање за очување и унапређење здравља;

5) спречавање, рано откривање и контролу малигних болести;

6) спречавање, откривање и лечење болести уста и зуба;

7) патронажне посете, лечење и рехабилитацију у кући;

8) хитну медицинску помоћ и санитетски превоз;

9) рехабилитацију деце и омладине са сметњама у телесном и душевном развоју;

10) заштиту менталног здравља;

12) организовање и спровођење мера у случају елементарних и других већих непогода и ванредним приликама;

13) обезбеђивање услова за стално стручно усавршавање здравствених радника, здравствених сарадника и осталих запослених;

14) организовање и спровођење мера сталног унапређења квалитета здравствене заштите и унутрашње провере квалитета рада;

15) управљање медицинским отпадом, у складу са законом;

16) спровођење општих и посебних програма здравствене заштите становништва;

17) друге послове утврђене Законом.

Izrada sajta Tirien