ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ДЗ АЛЕКСИНАЦ АКРЕДИТОВАН НА ЈОШ 7 ГОДИНАДатум објављивања вести:
Број прегледа: 695

Дом здравља Алексинац први пут је акредитован 2013. године на период од 3 године. Затим, 2016. године поново је акредитован, али тада на 7 година, што је законски максимум, те је то било најбоље признање за унапређење квалитета рада. Међутим, ове 2023. године, у новом циклусу акредитације, ДЗ Алексинац добио је поново акредитацију на 7 година, али са просечним оценама које су драстично више него код претходне акредитације пре седам година.

Тим спољашњих оцењивача Агенције за акредитацију здравствених установа Републике Србије оцењује укупно 532 критеријума квалитета рада у нашој установи. За сваки критеријум дају се оцене од 1 до 5. 

Јединица и двојки није било ни у oвогодишњој акредитацији, као ни у оној од пре 7 година.  

Тројки је пре 7 година било 26,39%, док их је сада симболичних 4,32%

Четворки је пре 7 година било 27,76%, док их је сада 22,56%

Петица је пре 7 година било 45,95%, док их је сада невероватних 73,12%

Ове цифре најбоље говоре о томе шта је урађено у протеклих 7 година. Циљ нам је да даљим унапређем оцену 3 потпуно елиминишемо, а оцене 4 додатно смањимо у корист даљег повећања петица, које су ове акредитације у односну на претходну већ повећане за фантастичних 59,1% (са 45,95% на 73,12%). Такав циљ подразумева даљи напоран рад у унапређењу квалитета свих критеријума, што свакако захтева и финансијка средства. 

ДЗ Алексинац се захваљује општини Алексинац на значајној финансијској подршци без које не бисмо постигли све ово што смо постигли! 

Дом здравља Алексинац данас има далеко бољу организацију рада од већине установа примарне здравствене заштите сличне величине у Републици Србији, и то треба да нам буде на понос, али управо зато да бисмо стално усмеравали наш рад у правцу даљег унапређења пружања услуга становништву. 

Свечано уручење сертификата обављено је данас. 

 

ЗАХВАЉУЈЕМО СЕ СВИМ РАДНИЦИМА НА ПОСВЕЋЕНОСТИ АКРЕДИТАЦИЈИ 10 ГОДИНА УНАЗАД, А ПОСЕБНО НА ОДГОВОРНОМ РАДУ ТОКОМ ОВОГ ПОСТУПКА АКРЕДИТАЦИЈЕ!

 

Објављујемо извод из Завршног извештаја Агенције за акредитацију здравствених установа Републике Србије: 

Спољашњи оцењивачи су током  боравка у Установи стекли утисак да је у Установи заживео процес сталног унапређења квалитета рада на завидном нивоу, кроз достизање стандарда акредитације с обзиром да је Дом здравља до сада два пута акредитован, први пут 2013. године на три године и други пут 2016. године када су стекли највиши акредитациони статус на седам година.

У току процеса самооцењивања тимови су припремили веома обимну документацију, огроман број упутства и процедура (1047 процедура у употреби) којима су ближе дефинисане све фазе процеса рада у свим сегментима делатности Дома здравља. Кроз поштовање документације и пратеће записе у свакодневном раду омогућена је верификација свих обављених активности.

  • Менаџмент Дома здравља Алексинац је уложио завидан напор да процес акредитације, самооцењивање и пратећа документација, буду адекватни и усклађени са акредитацијским стандардима и критеријумима. То не би било могуће остварити без пуне подршке запослених  и рада који су уложили како би испратили захтеве које су пред њих поставили менаџмент и стандарди акредитације.
  • У Установи је уочљива добра комуникација између запослених и руководства, што су и запослени истакли кроз разговор са спољашњим оцењивачима посебно истичући могућност за едукацијом и отвореност менаџмента за иновативне предлоге и решења.
  • Дом здравља има велику подршку локалне заједнице која је препознала значај примарне здравствене заштите и учествује завидном материјалном подршком у разним активностима Дома здравља  у циљу унапређења услова за пружање услуга здравствене заштите.
  • Оно што посебно оставља повољан утисак је  видљива оријентисаност ка пацијентима и запосленима, напор руководства и запослених на унапређењу квалитета рада и безбедности пацијената, као и напор руководства у промовисању тимског рада, професионалних вештина и етичких вредности код запослених.
  • Како би се још више унапредио квалитет рада урађена је прерасподела радног времена па се сада ради и суботом, недељом и празницима. 


КоментариDodaj Komentar

Izrada sajta Tirien