ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ДнФинИзв 18.09.202303.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима,

08.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима.

12.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2023 Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2023.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07,12,2023, Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2024.

ДнФинИзв 18.09.202303.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима,

08.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима.

12.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2023 Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2023.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07,12,2023, Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2024.

ДнФинИзв 18.09.202303.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима,

08.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима.

12.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2023 Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2023.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07,12,2023, Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2024.

ДнФинИзв 18.09.202303.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима,

08.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима.

12.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2023 Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2023.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07,12,2023, Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2024.

ДнФинИзв 18.09.202303.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима,

08.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима.

12.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2023 Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2023.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07,12,2023, Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2024.

ДнФинИзв 18.09.202303.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима,

08.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима.

12.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2023 Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2023.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07,12,2023, Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2024.

ДнФинИзв 18.09.202303.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима,

08.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима.

12.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2023 Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2023.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07,12,2023, Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2024.

ДнФинИзв 18.09.202303.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2022. Дневни фунансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима,

08.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима.

12.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2022.Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2022. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2023.Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2023. Дневни финансиј ски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2023 Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.11.2023.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07,12,2023, Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2023. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.02.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.04.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.05.2024.  Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2024. Дневни финансијски извештај са спец. о изврш. плаћ. добављачима

Izrada sajta Tirien