ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

19.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. оизврш. плаћ. добављачима

09.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24,02,2021, Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.02.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добавњачима

28.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.05.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.07.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец о изврш.  плаћ. добављачима

05.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ.  добављачима

01.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ.  добављачима

22.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ.  добављачима

04.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2021 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2021 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2021.Дневни фин анс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2021. Дневни фин анс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2021. Дневни фин анс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2021. Дневни фин анс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.10.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.11.2021 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.03.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.03.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.03.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.03.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.03.2022. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada sajta Tirien