ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

30.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о избрш. плаћ. добављаћима

19.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.05.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављаћима

11.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ добављачима

24.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.06.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.07.2020. Дневни финанс, извеш. са спец. о изврш. плач. добављачима

09.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.07.2020. Дневни финанс, извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.07.2020.Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.07.2020.Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.07.2020.Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23..07.2020.Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.07.2020.Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.07.2020.Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.07.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.08.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.09.2020. Дневни финанс. узвеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. оизврш. плаћ. добављачима

21.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.09.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец о изврш. плаћ. добављачима

09,11,2020, Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.11.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2020. Дневни финанс. итвеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.12.202. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добаљачима

04.01.2021.0 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12,01,2021, Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.01.2021. Дневни финанс. извеш. са спњц. о изврш. плаћ. добављачима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada sajta Tirien