ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ИЗВЕШТАЈ О СПРОВЕДЕНОМ ПОСТУПКУ ЗА ДОДЕЛУ СПЕЦИЈАЛИЗАЦИЈЕДатум објављивања вести:
Број прегледа: 388

У складу са Правилником о стручном усавршавању запослених радника Дома здравља Алексинац спроведен је поступак за доделу специјализација.

На План стручног усавршавања запослених у Дому здравља Алексинац, који је усвојен од стране Стручног савета, позитивно мишљење дао је Институт за јавно здравље Ниш. Интерни  оглас за упућивање на специјализацију објављен је  на  огласној  табли Дома здравља Алексинац дана 09. 03. 2023. године, као и на интернет страници ДЗ Алексинац, с  тим  што  су  о  објављеном  интерном  огласу обавештени  руководиоци  Служби и сви запослени доктори медицине на неодређено време. У року од 8 дана од дана објављивања, на интерни оглас за упућивање на специјализацију јавило се 6 доктора медицине. Утврђено је да сви кандидати испуњавају тражене услове: положен стручни испит, заснован радни однос на неодређено време и најмање две године радног искуства у струци. Бодовање је, по истеку рока за подношење захтева по интерном огласу, извршено у складу с критеријумима утврђених правилником: просечна оцена  на  факултету; дужина студирања; године радног  стажа; успешност у раду.

Од свих доспелих пријава на Интерни конкурс Дома здравља Алексинац, за специјализацију из области радиологије јавила су се три кандидата, од којих је специјализацију добила др мед. Марија Јовановић. За специјализацију из области педијатрије јавила су се два кандидата, а специјализацију је добила др мед. Марија Динић. За специјализацију из области медицине рада јавио се један кандидат и то др мед. Гордана Раденковић, док су се за специјализацију из области опште медицине јавила два кандидата и специјализацију је добила др мед. Ивана Миладиновић Дачић. За специјализације из области ургентне медицине и гинекологије и акушерства није било пријава, а није додељена и једна специјализација из опште медицине због недовољног броја пријављених лекара за ову специјализацију.

С обзиром да су исти кандидати, након бодовања, били највише рангирани за више специјализација за које су били заинтересовани, одлука је донета с обзиром на редни број специјализације за коју су аплицирали у пријави кандидата на Интерни конкурс.

Директор Дома здравља Алексинац је донео решење о одобрењу специјализација на предлог Стручног савета за сваког кандидата појединачно.

КоментариDodaj Komentar

Izrada sajta Tirien