ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

JН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Позив за подношење понуда 05.05.2018

JН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Конкурсна документација 05.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Појашњење конкурсне документације 10.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Измена конкурсне документације 10.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Појашњење конкурсне документације 18.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Измена конкурсне документације 18.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Измена конкурсне документације 24.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Појашњење конкурсне документације 29.05.2018

ЈН 6/18 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу – Обавештење о закљученом уговору 02.07.2018

ЈН 7/18 –  Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Позив за подношење понуда 09.07.2018

ЈН 7/18 –  Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Конкурсна документација 09.07.2018

JН 8/18 Канцеларијски материјал – Позив за подношење понуда 10.07.2018

JН 8/18 Канцеларијски материјал – Конкурсна документација 10.07.2018

JН 9/18 Здравствени обрасци – Позив за подношење понуда 12.07.2018

JН 9/18 Здравствени обрасци – Конкурсна документација 12.07.2018

ЈН 7/18 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Појашњење конкурсне документације 12.07.2018

ЈН 10/18 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Позив за подношење понуда 13.07.2018

ЈН 10/18 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Конкурсна документација 13.07.2018

JН 9/18 Здравствени обрасци – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда 19.07.2018

JН 9/18 Здравствени обрасци – Измена конкурсне документације 19.07.2018

JН 11/18 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Позив за подношење понуда 20.07.2018

JН 11/18 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Конкурсна документација 20.07.2018

JН 7/18 Тонери за ласерске штампаче и фотокопир апарат – Одлука о додели уговора 20.07.2018

JН 8/18 Канцеларијски материјал – Oдлука о додели уговора 21.07.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Позив за подношење понуда 23.07.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Конкурсна документација 23.07.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Појашњење конкурсне документације 10.08.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Измена конкурсне документације10.08.2018

JН 11/18 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Одлука о додели уговора 10.08.2018

ЈН 13/18 Сервисирање и одржавање возила RENAULT са уградњом оригиналних резервних делова – Позив за подношење понуда 10.08.2018

ЈН 13/18 Сервисирање и одржавање возила RENAULT са уградњом оригиналних резервних делова – Конкурсна документација 10.08.2018

ЈН 9/18 Здравствени обрасци – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 16.08.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Појашњење конкурсне документације 17.08.2018

ЈН 14/18 Шприцеви и игле – Позив за подношење понуда 17.08.2018

ЈН 14/18 Шприцеви и игле – Конкурсна документација 17.08.2018

ЈН 15/18 Извођење додатних радова на санацији и адаптацији амбуланте у Житковцу – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 18.08.2018

ЈН 15/18 Извођење додатних радова на санацији и адаптацији амбуланте у Житковцу – Конкурсна документација 18.08.2018

JН 8/18 Канцеларијски материјал – Обавештење о закљученим уговорима  20.08.2018

JН 11/18 Материјал за службу стоматологије (необавезни вид) – Обвештење о закљученом уговору 23.08.2018

ЈН 13/18 Сервисирање и одржавање возила RENAULT са уградњом оригиналних резервних делова – Oдлука о додели уговора 24.08.2018

ЈН 15/18 Извођење додатних радова на санацији и адаптацији амбуланте у Житковцу – Oдлука о додели уговора 24.08.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Oдлука о додели уговора 27.08.2018

ЈН 14/18 Шприцеви и игле – Одлука о додели уговора 29.08.2018

ЈН 13/18 Сервисирање и одржавање возила RENAULT са уградњом оригиналних резервних делова – Обавештење о закљученом уговору 05.09.2018

ЈН 15/18 Извођењe додатних радова на санацији и адаптацији амбуланте у Житковцу – Oбавештење о закљученом уговору 07.09.2018

ЈН 14/18 Шприцеви и игле – Oбавештење о закљученом уговору 12.09.2018

JН 12/18 Гориво за возила – Oбавештење о закљученом уговору 14.09.2018

ЈН16/18 Лож уље – Позив за подношење понуда 19.10.2018

ЈН16/18 Лож уље – Конкурсна документација 19.10.2018

ЈН16/18 Лож уље – Појашњење конкурсне документације 25.10.2018

ЈН16/18 Лож уље – Одлука о додели уговора 30.10.2018

JН 17/18 – Аутоклав класе Б – Позив за подношење понуда 08.11.2018

JН 17/18 – Аутоклав класе Б – Конкурсна документација 08.11.2018

JН 17/18 Аутоклав класе Б – Oдлука о додели уговора 19.11.2018

JН 18/18 Дефибрилатор –  Позив за подношење понуда 19.11.2018

JН 18/18 Дефибрилатор –  Конкурсна документација 19.11.2018

ЈН16/18 Лож уље – Oбавештење о закљученом уговору 21.11.2018

JН 20/18 Рачунарска опрема – Позив за подношење понуда 27.11.2018

JН 20/18 Рачунарска опрема – Конкурсна документација 27.11.2018

ЈН 19/18 – ЕКГ апарат – Позив за подношење понуда 29.11.2018

ЈН 19/18 – ЕКГ апарат – Конкурсна документација 29.11.2018

ЈН 18/18 Дефибрилатор – Одлука о додели уговора 29.11.2018

ЈН 20/18 – Рачунарска опрема – Одлука о додели уговора 05.12.2018

JН 17/18 Аутоклав класе Б – Обавештење о закљученом уговору 06.12.2018

JН 21/18 Професионални ултразвучни инхалатор – Позив за подношење понуда 10.12.2018

JН 21/18 Професионални ултразвучни инхалатор – Конкурсна документација 10.12.2018

JН 19/18 – ЕКГ апарат – Одлука о додели уговора 11.12.2018

ЈН 22/18 Половнa путничкa возилa – Позив за подношење понуда 12.12.2018

ЈН 22/18 Половнa путничкa возилa – Конкурсна документација 12.12.2018

ЈН 18/18 Дефибрилатор – Обавештење о закљученом уговору 12.12.2018

JН 21/18 Професионални ултразвучни инхалатор – Одлука о додели уговора 20.12.2018

ЈН 20/18 – Рачунарска опрема – Обавештење о закљученом уговору 21.12.2018

ЈН 22/18 Половнa путничкa возилa – Oдлука о додели уговора 21.12.2018

ЈН 19/18 EKГ апарат – Обавештење о закљученом уговору 21.12.2018

ЈН 22/18 Половнa путничкa возилa – Обавештење о закљученом уговору 26.12.2018

JН 21/18 Професионални ултразвучни инхалатор – Обавештење о закљученом уговору 27.12.2018

ЈН 1/19 Лекови са Листе Д (Аминофилин) – Позив за подношење понуда 07.02.2019

ЈН 1/19 Лекови са Листе Д (Аминофилин) – Конкурсна документација 07.02.2019

JН 1/19 Лекови са Листе Д (Аминофилин) – Oдлука  о додели уговора 20.02.2019

JН 4/19 Лож уље – Позив за подношење понуда 22.02.2019

JН 4/19 Лож уље – Конкурсна документација 22.02.2019

ЈН 4/19 Лож уље – Појашњење конкурсне документације 27.02.2019

ЈН 4/19 Лож уље – Одлука о додели уговора 05.03.2019

ЈН 1/19 Лекови са Листе Д (Аминофилин) – Обавештење о закљученом уговору 06.03.2019

ЈН 5/19 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Позив за подношење понуда 06.03.2019

ЈН 5/19 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Конкурсна документација 06.03.2019

ЈН 2/19 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 07.03.2019

ЈН 2/19 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ– Конкурсна документација 07.03.2019

ЈН 3/19 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 07.03.2019

ЈН 3/19 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Конкурсна документација 07.03.2019

ЈН 2/19 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Одлука о додели уговора 15.03.2019

ЈН 3/19 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Одлука о додели уговора 15.03.2019

ЈН 5/19 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Одлука о додели уговора 15.03.2019

ЈН 4/19 Лож уље – Обавештење о закљученом уговору 22.03.2019

JН 7/19 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 04.04.2019

JН 7/19 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 04.04.2019

ЈН 6/19 Материјал за службу стоматологије – Позив за подношење понуда 04.04.2019

ЈН 6/19 Материјал за службу стоматологије – Конкурсна документација 04.04.2019

ЈН 6/19 Материјал за службу стоматологије – Појашњење конкурсне документације 08.04.2019

ЈН 6/19 Материјал за службу стоматологије – Измена конкурсне документације 08.04.2019

ЈН 6/19 Материјал за службу стоматологије – Продужење рока за достављање понуда 08.04.2019

ЈН 5/19 Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Обавештење о закљученим уговорима за партије 2 и 3

ЈН 2/19 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Обавештење о закљученом уговору 09.04.2019

ЈН 3/19 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Обавештење о закљученом уговору 09.04.2019

ЈН 5/19 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Обавештење о закљученом уговору за партију 1  11.04.2019

JН 7/19 Санитетски и медицински потрошни материјал – Oдлука о додели уговора 15.04.2019

JН 8/19 Санација и адаптација амбуланте у Тешици (грађевински, хидро и електро радови) – Позив за подношење понуда 16.04.2019

JН 8/19 Санација и адаптација амбуланте у Тешици (грађевински, хидро и електро радови) – Конкурсна документација 16.04.2019

ЈН 6/19 – Материјал за службу стоматологије – Одлука о додели уговора 23.04.2019

JН 8/19 Санација и адаптација амбуланте у Тешици (грађевински, хидро и електро радови) – Oдлука о додели уговора 25.04.2019

ЈН 7/19 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2,3,4,5,6,7 и 8 09.05.2019

JН 7/19 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученом уговору за партију 9 14.05.2019

JН 6/19 Материјал за службу стоматологије – Обавештење о закљученим уговорима 21.05.2019

JН 8/19 Санација и адаптација амбуланте у Тешици (грађевински, хидро и електро радови) – Обавештење о закљученом уговору 21.05.2019

ЈН 10/19 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Позив за подношење понуда 05.06.2019

ЈН 10/19 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Конкурсна документација 05.06.2019

JН 9/19 Санација и адаптација амбуланте у Тешици (уградња система за грејање) – Позив за подношење понуда 06.06.2019

JН 9/19 Санација и адаптација амбуланте у Тешици (уградња система за грејање) – Конкурсна документација 06.06.2019

ЈН 10/19 – Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Oбавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 3  03.07.2019

JН 9/19 Санација и адаптација амбуланте у Тешици (уградња система за грејање) – Oбавештење о закљученом уговору 05.07.2019 

JН 11/19 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу (уградња система за грејање) – Позив за подношење понуда 12.07.2019

JН 11/19 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу (уградња система за грејање) – Конкурсна документација 12.07.2019

ЈН 12/19 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Позив за подношење понуда 12.07.2019

ЈН 12/19 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима- Конкурсна документација 12.07.2019

JН 11/19 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу (уградња система за грејање) – Одлука о додели уговора 26.07.2019

ЈН 12/19 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Oдлука о додели уговора 26.07.2019

JН 13/19 Гориво за возила – Позив за подношење понуда 02.08.2019

JН 13/19 Гориво за возила – Конкурсна документација 02.08.2019

JН 11/19 Санација и адаптација амбуланте у Житковцу (уградња система за грејање) – Обавештење о закљученом уговору 12.08.2019

JН 12/19 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2 и 3 14.08.2019

JН 13/19 Гориво за возила – Појашњење конкурсне документације 23.08.2019

ЈН 14/19 Стоматолошки екстраорални рендген апарат са системом за дигитализацију интраоралних снимака и пратећом опремом – Позив за подношење понуда 30.08.2019

ЈН 14/19 Стоматолошки екстраорални рендген апарат са системом за дигитализацију интраоралних снимака и пратећом опремом – Конкурсна документација 30.08.2019

JН 13/19 Гориво за возила – Oдлука о додели уговора 03.09.2019

ЈН 14/19 Стоматолошки екстраоралнирендген апарат са системом за дигитализацију интраоралних снимака и пратећом опремом – Одлука о додели уговора

ЈН 14/19 Стоматолошки екстраорални рендген апарат са системом за дигитализацију интраоралних снимака и пратећом опремом – Oбавештење о закљученом уговору 27.09.2019

JН 13/19 Гориво за возила – Oбавештење о закљученом уговору 04.10.2019

ЈН 15/19 Лож уље – Позив за подношење понуда 04.10.2019

ЈН 15/19 Лож уље – Конкурсна документација 04.10.2019

ЈН 15/19 Лож уље – Појашњење конкурсне документације 10.10.2019

ЈН 15/19 Лож уље – Oдлука о додели уговора 17.10.2019

ЈН 16/19 Стерилизатори – Позив за подношење понуда 18.10.2019

ЈН 16/19 Стерилизатори – Конкурсна документација 18.10.2019

ЈН 16/19 Стерилизатори – Oдлука о додели уговора 29.10.2019

ЈН 15/19 Лож уље – Oбавештење о закљученом уговору 06.11.2019

JН 17/19 Тeкуће поправке и одржавање – Позив за подношење понуда 13.11.2019

JН 17/19 Тeкуће поправке и одржавање – Конкурсна документација 13.11.2019

ЈН 18/19 Колпоскоп – Позив за подношење понуда 15.11.2019

ЈН 18/19 Колпоскоп – Конкурсна документација 15.11.2019

JН 17/19 – Обавештење о продужењу рока за достављање понуда – 21.11.2019

JН 17/19 – Измена конкурсне документације – 21.11.2019

JН 17/19 Тeкуће поправке и одржавање – Одлука о додели уговора 28.11.2019

JН 18/19 Колпоскоп – Одлука о додели уговора 28.11.2019

ЈН 16/19 Стерилизатори – Обавештење о закљученом уговору 28.11.2019

JН 19/19 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 05.12.2019

JН 19/19 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 05.12.2019

JН 17/19 Тeкуће поправке и одржавање – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 11.12.2019

JН 19/19 Санитетски и медицински потрошни материјал – Oдлука о додели уговора 16.12.2019

JН 18/19 Колпоскоп – Oбавештење о закљученом уговору 16.12.2019

ЈН 19/19 – Санитетски и медицински потрошни материјал  – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1,2 и 3

JН 1/20 Лекови са Листе Д и медицински гасови – Позив за подношење понуда 04.02.2020

JН 1/20 Лекови са Листе Д и медицински гасови – Конкурсна документација 04.02.2020

JН 2/20 Санитетски и медицински потрошни материјал – Позив за подношење понуда 14.02.2020

JН 2/20 Санитетски и медицински потрошни материјал – Конкурсна документација 14.02.2020

ЈН 3/20 Лож уље – Позив за подношење понуда 25.02.2020

ЈН 3/20 Лож уље – Конкурсна документација 25.02.2020

JН 2/20 Санитетски и медицински потрошни материјал – Oдлука о додели уговора 27.02.2020

JН 3/20 Лож уље – Одлука о додели уговора 06.03.2020

ЈН 1/20 Лекови са Листе Д и медицински гасови – Одлука о додели уговора 06.03.2020

JН 2/20 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1, 2 и 3

ЈН 4/20 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја (незгоде) – Позив за подношење понуда 09.03.2020

ЈН 4/20 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја (незгоде) – Конкурсна документација 09.03.2020

ЈН 2/20 Санитетски и медицински потрошни материјал – Обавештење о закљученим уговорима за партије 4,5,6,7,8,9 и 10

ЈН 3/20 Лож уље – Oбавештење о закљученом уговору 12.03.2020

ЈН 4/20 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Одлука о додели уговора 17.03.2020

JН 1/20 Лекови са Листе Д и медицински гасови – Обавештење о закљученим уговорима за партије 1 и 2 – 30.03.2020

ЈН 5/20 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда 30.03.2020

ЈН 5/20 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Конкурсна документација 30.03.2020

ЈН 6/20 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Обавештење о покретању преговарачког поступка без објављивања позива за подношење понуда за набавку услуге 30.03.2020

ЈН 6/20 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Конкурсна документација 30.03.2020

ЈН 4/20 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Одлука о додели уговора 17.03.2020

ЈН 4/20 – Осигурање имовине и лица од последица несрећног случаја ( незгоде ) – Обавештење о закљученим уговорима 09.04,2020

ЈН 6/20 Одржавање пословног информационог система за обрачун зарада, накнаде зарада и осталих исплата – Oбавештење о закљученом уговору 21.04.2020

ЈН 5/20 Одржавање пословног информационог система NexTBIZ – Oбавештење о закљученом уговору 27.04.2020

ЈН 7/20 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Позив за подношење понуда 02.07.2020

ЈН 7/20 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Конкурсна документација 02.07.2020

ЈН 8/20 – Медицински кисеоник – Позив за подношење понуда 02.07.2020

ЈН 8/20 – Медицински кисеоник – Конкурсна документација 02.07.2020

JН 9/20 Гориво за возила – Позив за подношење понуда 09.07.2020

JН 9/20 Гориво за возила – Конкурсна документација 09.07.2020

ЈН 7/20 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Одлука о додели уговора 13.07.2020

ЈН 8/20 – Медицински кисеоник – Одлука о додели уговора 13.07.2020

ЈН 8/20 – Медицински кисеоник – Oбавештење о закљученом уговору 29.07.2020

ЈН 7/20 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Обавештење о закљученим уговорима за партије 3 и 4  – 29.07.2020

ЈН 7/20 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Обавештење о закљученом уговору за партију 1 – 30.07.2020

JН 9/20 Гориво за возила – Појашњење конкурсне документације 04.08.2020

ЈН 7/20 Сервисирање и одржавање возила са уградњом оригиналних резервних делова на возилима – Oбавештење о закљученом уговору за партију 2  07.08.2020

JН 9/20 Гориво за возила – Oдлука о додели уговора 17.08.2020

JН 9/20 Гориво за возила – Обавештење о закљученом уговору 11.09.2020

ПЛАН ЈАВНИХ НАБАВКИ ЗА 2020.ГОДИНУ – 30.09.2020

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2021 – усвојен 15.01

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2021-измена бр.1 – 21.09

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2021-измена бр.2 – 15.11

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2021-измена бр.3 – 03.12

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022 – усвојен 31.01

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022-измена бр.1 – 08.03

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022-измена бр.2 – 24.03

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022-измена бр.3 – 11.05

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022-измена бр.4 – 17.08

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022-измена бр.5 – 19.09

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022-измена бр.6 – 26.09

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022-измена бр.7 – 14.10

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2022-измена бр.8 – 27.10

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2023 – усвојен 24.01

ДЗ Алексинац – План јавних набавки за 2023-измена бр.1 – 25.05

Izrada sajta Tirien