ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

2013:

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2013. ГОДИНУ

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2013. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

2014:

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2014. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2014. ГОДИНУ

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

2015:

ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2015. ГОДИНУ

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2015. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2015. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА

2016:

ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРОГРАМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2016. ГОДИНУ

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ

ДЕФИНИЦИЈА НЕЖЕЉЕНОГ ДОГАЂАЈА

СТРАТЕГИЈА УПРАВЉАЊА РИЗИКОМ

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2016. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2016. ГОДИНУ

АНАЛИЗА ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 

ПОРЕЂЕЊЕ АНАЛИЗА АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ У 2015. И 2016. ГОДИНИ

ПОРЕЂЕЊЕ АНАЛИЗА АНКЕТА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА У 2015. И 2016. ГОДИНИ

2017: 

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА  2017 ГОДИНУ

ИЗВЕШТАЈ КОМИСИЈЕ ЗА КВАЛИТЕТ О РАДУ У 2016. ГОДИНИ 

ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 

ПРОГРАМ ЗА ПРАЋЕЊЕ И УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗА 2017. 

ПРЕДЛОЗИ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2017. 

АНАЛИЗА ПОКАЗАТЕЉА КВАЛИТЕТА РАДА ИЗАБРАНОГ ЛЕКАРА ЗА 2016.

2018: 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2017. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2017. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ЗА 2017. ГОДИНУ 

ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2017. ГОДИНУ 

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

ПЛАН ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА КОРИСНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

ПРЕДЛОГ МЕРА ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ ЗАДОВОЉСТВА ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2018. ГОДИНУ 

2019: 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2018. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2018. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ЗА 2018. ГОДИНУ 

ИНТЕГРИСАНИ ИЗВЕШТАЈ О РАДУ КОМИСИЈЕ ЗА УНАПРЕЂЕЊЕ КВАЛИТЕТА РАДА ЗА 2018. ГОДИНУ

 

ИНТЕГРИСАНИ ПЛАН СТАЛНОГ УНАПРЕЂЕЊА КВАЛИТЕТА РАДА ЗДРАВСТВЕНЕ УСТАНОВЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

ПЛАН РАДА И РАЗВОЈА ЗА 2019. ГОДИНУ 

2020: 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2019. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2019. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ЗА 2019. ГОДИНУ 

2021: 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2020. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2020. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ЗА 2020. ГОДИНУ 

2022: 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА ЗА 2021. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ ЗАПОСЛЕНИХ ЗА 2021. ГОДИНУ 

АНАЛИЗА УПИТНИКА О ЗАДОВОЉСТВУ КОРИСНИКА СТОМАТОЛОШКЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ДЕЦЕ ЗА 2021. ГОДИНУ 

Izrada sajta Tirien