ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

Мисија 2023-2028.

Дом здравља је здравствена установа на нивоу примарне здравствене заштите, која је успоставила стандарде кроз професионализам, стручност и емпатију као одговор на потребе пацијената и стални напредак и креативност у процесу дијагностике, лечења и неге.

Лидерство у струци постављањем стандарда пословне етике, односа према пацијенту, безбедности и друштвено одговорног пословања.

Визија 2023-2028.

Пружање здравствених услуга највишег квалитета, кроз континуирано усавршавање и напредак, потпуна преданост и посвећеност пацијенту.

Izrada sajta Tirien