ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

 

 

ОРГАНИЗАЦИОНЕ ЈЕДИНИЦЕ ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

 

У обављању здравствене делатности Дом здравља пружа превентивне, дијагностичке, терапијске и рехабилитационе услуге из следећих области здравствене делатности: опште медицине, педијатрије, гинекологије, хитне медицинске помоћи са санитетским превозом, поливалентне патронаже, кућног лечења и здравствене неге, епидемиологије и стоматологије, у два матична објекта у Алексинцу и тринаест здравствених амбуланти.

Ради рационалног и ефикасног обављања делатности и контроле стручног рада у Дому здравља се образоване следеће организационе јединице:

I СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ОДРАСЛИХ СТАНОВНИКА, КУЋНО ЛЕЧЕЊЕ, ЗДРАВСТВЕНУ НЕГУ И ЕПИДЕМИОЛОГИЈУ 

I 1) Одељење за здравствену заштиту одраслих становника

I 2) Одељење за кућно лечење, здравствену негу и епидемиологију 

I 2.1) Одсек за кућно лечење и здравствену негу 

I 2.2) Одсек епидемиологије 

II СЛУЖБА ЗА ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ ПРЕДШКОЛСКЕ И ШКОЛСКЕ ДЕЦЕ, ЖЕНА И ПОЛИВАЛЕНТНУ ПАТРОНАЖУ

II 1) Одељење за здравствену заштиту предшколске и школске деце

II 2) Одељење за здравствену заштиту жена

II 3) Одељење за поливалентну патронажу

III СЛУЖБА ЗА ХИТНУ МЕДИЦИНСКУ ПОМОЋ

IV СЛУЖБА ЗА СТОМАТОЛОШКУ ЗДРАВСТВЕНУ ЗАШТИТУ

IV 1) Одељење за дечју и превентивну стоматологију

IV 2) Одељење за општу стоматологију и протетику

V СЛУЖБА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

V 1) Одељење за правне послове

V 2) Одељење за опште и кадровске послове

V 3) Одељење књиговодства

V4)Одељење финансијске оперативе са планом и анализом и набавком

VI СЛУЖБА ЗА ТЕХНИЧКЕ И ДРУГЕ СЛИЧНЕ ПОСЛОВЕ

 

Дом здравља Алексинац, пружа услуге осигураницима са територије Општине Алексинац (51.863 становника + 1.700 становника избеглица) са градским подручјем, и 72 села, разуђености од чак 707 км2 и огромне удаљености између села и 40 км Коридора 10.

У Дому здравља Алексинац тренутно је у радном односу 167 радника, и то: 27 специјалиста грана медицине, 5 специјалиста грана стоматологије, 19 доктора медицине, 4 доктора стоматологије, 69 медицинских сестара – техничара, 13 стоматолошких сестара – зубних техничара, 7 административних радника, 11 техничких радника и 12 возача хитне помоћи.

Izrada sajta Tirien