ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

РАДНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ

У ДОМУ ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ

РАДНО ВРЕМЕ ОРГАНИЗАЦИОНИХ ЈЕДИНИЦА

 1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника, кућно лечење и здравствену негу и хигијенско епидемиолошку заштиту

 • Одељење за здравствену заштиту одраслих становника

Централни објекат Дома здравља: понедељак – петак од 7,00 до 20,00 часова

                                           субота од 8,00 до 18,00 часова

                                           недеља од 8,00 до 18,00 часова

Амбуланта Житковац: понедељак – петак од 7,00 до 20,00 часова

                                          субота од 7,00 до 13,00 часова

Амбуланта Грамер: понедељак – петак од 7,00 до 15,00 часова

Амбуланта Корман: понедељак, среда, петак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Гредетин: уторак, четвртак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Тешица: понедељак – петак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Кулина: четвртак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Вукања: уторак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Дражевац: понедељак, четвртак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Горњи Крупац: уторак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Катун: среда, петак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Мозгово: понедељак, среда, петак од 7,00 до 14,30 часова

Амбуланта Алексиначки Рудник: привремено затворена

Амбуланта Рутевац: уторак, четвртак од 7,00 до 14,30 часова

Издвојена ординација Житковац: понедељак-петак од 7,00 до 20,00 часова

                                                            субота од 7,00 до 20,00 часова

                                                            недеља од 7,00 до 20,00 часова

 • Одељење за кућно лечење, здравствену негу и епидемиологију

понедељак – недеља од 7,00 до 20,00 часова

 • Одсек епидемиологије

понедељак – петак од 7,00 до 14,00 часова

            једна субота месечно од 7,00 до 14,00 часова

 1. Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце, жена и поливалентну патронажу

 • Одељење за здравствену заштиту предшколске и школске деце

понедељак – петак од 7,00 до 20,00 часова

субота од 8,00 до 18,00 часова

недеља од 8,00 до 18,00 часова

 • Одељење за здравствену заштиту жена

     понедељак – петак од 7,00 до 20,00 часова

     субота од 8,00 до 14,30 часова

 • Одељење за поливалентну патронажу

понедељак – четвртак од 7,00 до 14,15 часова

петак: од 7,00 до 13,45 часова

субота од 8,00 до 15,00 часова

 1. Служба за хитну медицинску помоћ

понедељак – недеља од 00,00 до 24,00 часова

 1. Служба за стоматолошку здравствену заштиту

понедељак – петак од 7,00 до 20,00 часова

субота од 8,00 до 15,30 часова

недеља од 8,00 до 15,30 часова

 1. Служба за правне и економско – финансијске послове

понедељак – петак од 7,00 до 15,00 часова

 1. Служба за техничке и друге послове

Ван грејне сезоне (након ремонта)

понедељак – петак од 7,00 до 15,00 часова

За време грејне сезоне

понедељак – недеља: I смена од 5,00 до 12,00 часова

II смена од 15,00 до 22,00 часова

Хигијеничари

понедељак – субота од 6,30 до 14,00 часова

РАДНО ВРЕМЕ ЗАПОСЛЕНИХ

ДИРЕКТОР

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА МЕДИЦИНСКЕ ПОСЛОВЕ

ПОМОЋНИК ДИРЕКТОРА ЗА ПРАВНЕ И ЕКОНОМСКО – ФИНАНСИЈСКЕ ПОСЛОВЕ

ГЛАВНА СЕСТРА

(40 часова недељно)

I  смена од 7,00 до 15,00 часова

 1. Служба за здравствену заштиту одраслих становника, кућно лечење и здравствену негу и хигијенско епидемиолошку заштиту

 

 • Одељење за здравствену заштиту одраслих становника

(40 часова недељно)

 

НАЧЕЛНИК
Понедељак – петак

I  смена од 7,00 до 15,00 часова

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ОДРАСЛЕ

Понедељак – петак

I  смена од 7,00 до 14,30 часова

II смена од 12,30 до 20,00 часова

Субота
I смена од 8,00 до 13,00 часова

II смена од 13,00 до 18,00 часова

Недеља

I смена од 8,00 до 13,00 часова

II смена од 13,00 до 18,00 часова

ГЛАВНА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

I  смена од 7,00 до 15.00 часова

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ

Понедељак – петак

I  смена од 7,00 до 14,30 часова

II смена од 12,30 до 20,00 часова

Субота
I смена од 8,00 до 13,00 часова

II смена од 13,00 до 18,00 часова

Недеља

I смена од 8,00 до 13,00 часова

II смена од 13,00 до 18,00 часова

 • Одељење за кућно лечење, здравствену негу и епидемиологију

(37 часова недељно)

 

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

I  смена од 7,00 до 14,00 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним суботама.

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У КУЋНОМ ЛЕЧЕЊУ И НЕЗИ

I  смена од 7,00 до 13,30 часова

II смена од 13,30 до 20,00 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним суботама и недељама.

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОЈ ДЕЛАТНОСТИ – ШЕФ ОДЕЉЕЊА

I  смена од 7,00 до 14,00 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним суботама.

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР – ГЛАВНА СЕСТРА ОДЕЉЕЊА

I  смена од 7,00 до 14,00 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним суботама.

* Остатак до пуног фонда радних сати регулисаће се суботом и недељом у зависности од распореда рада лекара, начелника, главних сестара и медицинских сестара/техничара за текући месец

 1. Служба за здравствену заштиту предшколске и школске деце, жена и поливалентну патронажу

 

2.1.     Одељење за здравствену заштиту предшколске и школске деце

(40 часова недељно)

 

НАЧЕЛНИК

I  смена од 7,00 до 14,30 часова

По потреби службе начелник ради II смену од 12,30 до 20,00 часова

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ДЕЦУ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

I  смена од 7,00 до 14,30 часова

II смена од 12,30 до 20,00 часова

Субота
I смена од 8,00 до 13,00 часова

II смена од 13,00 до 18,00 часова

Недеља

I смена од 8,00 до 13,00 часова

II смена од 13,00 до 18,00 часова

ГЛАВНА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

I  смена од 7,00 до 14,30 часова

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ

I  смена од 7,00 до 14,30 часова

II смена од 12,30 до 20,00 часова

Субота
I смена од 8,00 до 13,00 часова

II смена од 13,00 до 18,00 часова

Недеља

I смена од 8,00 до 13,00 часова

II смена од 13,00 до 18,00 часова

 

            2.2.   Одељење за здравствену заштиту жена

(40 часова недељно)

ШЕФ ОДЕЉЕЊА

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА ИЗАБРАНИ ЛЕКАР ЗА ЖЕНЕ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ ИЗАБРАНИ ЛЕКАР

I  смена од 7,00 до 14,20 часова

II смена од 12,40 до 20,00 часова

Субота

I смена од 8,00 до 14,30 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним данима од 1. до 5. у        месецу

ГЛАВНА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

I  смена од 7,00 до 15,00 часова

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У АМБУЛАНТИ

I  смена од 7,00 до 14,20 часова

II смена од 12,40 до 20,00 часова

Субота

I смена од 8,00 до 14,30 часова

Остатак до пуног фонда сати регулисаће се радним данима од 1. до 5. у месецу

 • Одељење за поливалентну патронажу

 

ГЛАВНА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

(37 часова недељно)

Понедељак – четвртак

I смена од 7,00 до 14,15 часова

Петак

I смена од 7,00 до 13,45 часова

Субота

од 8,00 до 15,00 часова

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ПОЛИВАЛЕНТНОЈ ПАТРОНАЖИ

(37 часова недељно)

Понедељак – четвртак

I смена од 7,00 до 14,15 часова

Петак

I смена од 7,00 до 13,45 часова

Субота

од 8,00 до 15,00 часова

ВИША МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР

(37 часова недељно)

I  смена од 7,00 до 14,15 часова

Субота

од 8,00 до 15,00 часова

* Остатак до пуног фонда радних сати регулисаће се суботом и недељом у зависности од распореда рада лекара, начелника, главних сестара и медицинских сестара/техничара за текући месец

 1. Служба за хитну медицинску помоћ

(35 часова недељно)

 

НАЧЕЛНИК СЛУЖБЕ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ СПЕЦИЈАЛИСТА У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ

ДОКТОР МЕДИЦИНЕ У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ

            I смена од 7,00 до 19,00 часова

            II смена од 19,00 до 7,00 часова

Месечни фонд сати се уклапа распоредом рада.

ГЛАВНА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР СЛУЖБЕ

МЕДИЦИНСКА СЕСТРА/ТЕХНИЧАР У ХИТНОЈ МЕДИЦИНСКОЈ ПОМОЋИ

I смена од 7,00 до 19,00 часова

II смена од 19,00 до 7,00 часова

Месечни фонд сати се уклапа распоредом рада.

ДИСПЕЧЕР – ГЛАВНИ ВОЗАЧ

Ради само у I смени од 7,00 до 13,00 часова

Преостале сате до пуног фонда радног времена ради сменски рад, према распореду рада.

ВОЗАЧ САНИТЕТСКОГ ВОЗИЛА

I смена од 7,00 до 19,00 часова

II смена од 19,00 до 7,00 часова

Месечни фонд сати се уклапа распоредом рада.

 1. Служба за стоматолошку здравствену заштиту
 • часова недељно)

 

НАЧЕЛНИК

I смена од 7,00 до 14,00 часова

II смена од 13,00 до 20,00 часова

Субота

од 8,00 до 15,30 часова

Недеља

од 8,00 до 15,30 часова

ГЛАВНА СЕСТРА – ТЕХНИЧАР

I смена од 7,00 до 14,00 часова

Субота

од 8,00 до 15,30 часова

Недеља

од 8,00 до 15,30 часова

СТОМАТОЛОЗИ

I смена од 7,00 до 14,00 часова

II смена од 13,00 до 20,00 часова

Субота

од 8,00 до 15,30 часова

Недеља

од 8,00 до 15,30 часова

СТОМАТОЛОШКЕ СЕСТРЕ

I смена од 7,00 до 14,00 часова

II смена од 13,00 до 20,00 часова

Субота

од 8,00 до 15,30 часова

Недеља

од 8,00 до 15,30 часова

ЗУБНИ ТЕХНИЧАРИ

I смена од 7,00 до 14,00 часова

II смена од 13,00 до 20,00 часова

Субота

од 8,00 до 15,30 часова

Недеља

од 8,00 до 15,30 часова

* Остатак до пуног фонда радних сати регулисаће се суботом и недељом у зависности од распореда рада лекара, начелника, главних сестара и медицинских сестара/техничара за текући месец

 1. Служба за правне и економско – финансијске послове

(40 часова недељно)

 

СВИ РАДНИЦИ

I смена од 7,00 до 15,00 часова

 

 

 1. Служба за техничке и друге послове

(40 часова недељно)

ШЕФ СЛУЖБЕ

МАЈСТОР ОДРЖАВАЊА

Ван грејне сезоне (након ремонта)

I смена од 7,00 до 15,00 часова

За време грејне сезоне

I смена од 5,00 до 12,00 часова

II смена од 15,00 до 22,00 часова

РЕФЕРЕНТ ЗА ЗАШТИТУ ЖИВОТНЕ СРЕДИНЕ

Понедељак-петак

I смена од 7,00 до 15,00 часова

КУРИР
Понедељак-петак

I смена од 6,00 до 14,00 часова

СПРЕМАЧ/ СПРЕМАЧИЦА ПРОСТОРИЈА

У КОЈИМА СЕ ПРУЖАЈУ ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ

I смена од 6,30 до 14,00 часова

            Допуна до пуног фонда суботом по распореду

Ово радно време ступа на снагу 1. маја 2023. године, а даном ступања ове одлуке престају да важе раније одлуке, којима је регулисана ова материја.

Izrada sajta Tirien