ДОМ ЗДРАВЉА
АЛЕКСИНАЦ Момчила Поповића 144, Алексинац dzaleksinac1@yahoo.com

ФИНАНСИЈСКИ ИЗВЕШТАЈ ДОМА ЗДРАВЉА АЛЕКСИНАЦ ЗА 2014. ГОДИНУ

08.02.2019 Дневни финансијски извештај

11.02.2019 Дневни финансијски извештај

12.02.2019 Дневни финансијски извештај

13.02.2019 Дневни финансијски извештај

14.02.2019 Дневни финансијски извештај

18.02.2019 Дневни финансијски извештај

19.02.2019 Дневни финансијски извештај

20.02.2019 Дневни финансијски извештај

21.02.2019 Дневни финансијски извештај

22.02.2019 Дневни финансијски извештај

25.02.2019 Дневни финансијски извештај

26.02.2019 Дневни финансијски извештај

27.02.2019 Дневни финансијски извештај

28.02.2019 Дневни финансијски извештај

01.03.2019 Дневни финансијски извештај

04.03.2019 Дневни финансијски извештај

05.03.2019 Дневни финансијски извештај

06.03.2019 Дневни финансијски извештај

07.03.2019 Дневни финансијски извештај

08.03.2019 Дневни финансијски извештај

11.03.2019 Дневни финансијски извештај

12.03.2019 Дневни финансијски извештај

13.03.2019 Дневни финансијски извештај

14.03.2019 Дневни финансијски извештај

15.03.2019 Дневни финансијски извештај

18.03.2019 Дневни финансијски извештај

19.03.2019 Дневни финансијски извештај

20.03.2019 Дневни финансијски извештај

21.03.2019 Дневни финансијски извештај

22.03.2019 Дневни финансијски извештај

25.03.2019 Дневни финансијски извештај

26.03.2019 Дневни финансијски извештај

27.03.2019 Дневни финансијски извештај

28.03.2019 Дневни финансијски извештај

29.03.2019 Дневни финансијски извештај

01.04.2019 Дневни финансијски извештај

02.04.2019 Дневни финансијски извештај

03.04.2019 Дневни финансијски извештај

04.04.2019 Дневни финансијски извештај

05.04.2019 Дневни финансијски извештај

08.04.2019 Дневни финансијски извештај

09.04.2019 Дневни финансијски извештај

10.04.2019 Дневни финансијски извештај

11.04.2019 Дневни финансијски извештај

12.04.2019 Дневни финансијски извештај

15.04.2019 Дневни финансијски извештај

16.04.2019 Дневни финансијски извештај

17.04.2019 Дневни финансијски извештај

18.04.2019 Дневни финансијски извештај

19.04.2019 Дневни финансијски извештај

22.04.2019 Дневни финансијски извештај

23.04.2019 Дневни финансијски извештај

24.04.2019 дневни финансијски извештај

25,04,2019 Дневни финансијски извештај

30.04.2019 Дневни финансијски извештај

03.05.2019 Дневни финансијски извештај

06.05.2019.Дневни финансијски извештај

07.05.2019 Дневни финансијски извештај

08.05.2019 Дневни финансијски извештај

09.05.2019 Дневни финансијски извештај

10.05.2019 Дневни финансијски извештај

13.05.2019 Дневни финансијски извештај

14.05.2019 Дневни финансијски извештај

15.05.2019. Дневни финансијски извештај

16.05.2019 Дневни финансијски извештај

17.05.2019. Дневни финансијски извештај

20.05.2019 Дневни финансијски извештај

21.05.2019 Дневни финансијски извештај

22.05.2019 Дневни финансијски извештај

23.05.2019 Дневни финансијски извештај

24.05.2019 Дневни финансијски извештај

27.05.2019 Дневни финансијски извештај

28.05.2019 Дневни финансијски извештај

29.05.2019 Дневни финансијски извештај

30.05.2019 Дневни финансијски извештај

31.05.2019 Дневни финансијски извештај

03.06.2019 Дневни финансијски извештај

04.06.2019 Дневни финансијски извештај

05.06.2019 Дневни финансијски извештај

06.06.2019 Дневни финансијски извештај

07.06.2019 Дневни финансијски извештај

10.06.2019 Дневни финансијски извештај

11.06.2019 Дневни финансијски извештај

12.06.2019 Дневни финансијски извештај

13.06.2019 Дневни финансијски извештај

14.06.2019 Дневни финансијски извештај

17.06.2019 Дневни финансијски извештај

18.06.2019 Дневни финансијски извештај

19.06.2019 Дневни финансијски извештај

20.06.2019 Дневни финансијски извештај

21.06.2019 Дневни финансијски извештај

24.06.2019 Дневни финансијски извештај

25.06.2019 Дневни финансијски извештај

26.06.2019 Дневни финансијски извештај

27.06.2019 Дневни финансијски извештај

28.06.2019 Дневни финансијски извештај

01.07.2019 Дневни финансијски извештај

02.07.2019 Дневни финансијски извештај

03.07.2019 Дневни финансијски извештај

04.07.2019. Дневни финансијски извештај

05.07.2019 Дневни финансијски извештај

07.07.2019 Дневни финансујски извештај

09.07.2019 Дневни финансијски извештај

10.07.2019 Дневни финансијски извештај

11.07.2019 Дневни финансијски извештај

12.07.2019 Дневни финансијски извештај

15.07.2019 Дневни финансијски извештај

16.07.2019 Дневни финансијски извештај

17.07.2019 Дневни финансијски извештај

18.07.2019 Дневни финансијски извештај

19.07.2019 Дневни финансијски извештај

22.07.2019 Дневни финансијски извештај

23.07.2019 Дневни финансијски извештај

24.07.2019 Дневни финансијски извештај

25.07.2019 Дневни финансијски извештај

26.07.2019 Дневни финансијски извештај

29.07.2019Дневни финансијски извештај

30.07.2019 Дневни финансијски извештај

31.07.2019 Дневни финансијски извештај

01.08.2019 Дневни финансијски извештај

02.08.2019 Дневни финансијски извештај

05.08.2019 Дневни финансијски извештај

06.08.2019 Дневни финансијски извештај

01.08.2019 Спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.08.2019 Спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.08.2019 Спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.08.2019 Спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.08.2019 Дневни финансијски извештај

09.08.2019 Дневни финансијски извештај

12.08.2019 Дневни финансијски извештај

13.08.2019 Дневни финансијски извештај

14.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.08.2019 Дневни финансијски извештај

16.08.2019 Дневни финансијски извештај

19.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.08.2019 Дневни финансијски извештај

21.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.08.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

dnfinizv-06-09-2019

dnfinizv-09-09-2019dzaleksinac.co.rs/wp-content/uploads/2015/10/ДнФинИзв-09.09.2019-2.xls

dnfinizv-10-09-2019

11.09.2019. Дневни финансијски извеш. са спец о изврш. плаћ. добављачима

12.09.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.09.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављаћима

16.09.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.09.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.09.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.09.2019. Днрвни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2019 Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.09.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о избрш. плаћ. добављачима

30.09.2019.Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

02.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.10.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ- добављачима

07.11.2019. Дневни финанс. извеш.са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ- добављачима

20.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.11.2019. Днрвни финанс. извеш. са спец. о изврш.плаћ. добављачима

25.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.11.2019. Дневни финанс. извеш. са спрц. о изврш. плаћ. добављачима

02.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављаћима

03.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец о изврш. плаћ. добављачима

17.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о извврш. плаћ. добављачима

18.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец о изврш. плаћ. добављачима

19.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш.плаћ. добављачима

30.12.2019. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.12.2019, Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.01.2020, Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

15.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачома

24.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

30.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.01.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачимa

12.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачома

18.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

20.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец о изврш. плаћ. добављачима

27.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.02.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о извеш. плаћ. добављачима

02.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

04.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

05.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

11.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

12.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

17.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

18.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

19.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

25.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

26.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

31.03.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

01.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

03.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

06.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

07.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

08.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

09.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

10.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

13.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

14.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

16.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

21.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

22.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

23.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

24.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

27.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

28.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

29.04.2020. Дневни финанс. извеш. са спец. о изврш. плаћ. добављачима

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Izrada sajta Tirien